Židobolševismus – Konspirace spojující Židy a komunismus

S Židy se pojí řada nejrůznějších námětů. Jedním z nich jsou mimo jiné i Protokoly sionských mudrců, na něž se do jisté míry odkazuje téma tohoto článku. Jedná se o nezvratný důkaz židovského spiknutí. My se nyní zaměříme na jednu z dalších konspirací označovanou jako židobolševismus. Pojem, který si můžete vyložit odlišnými způsoby.

  • Spojení Židů a revolučního hnutí bolševiků.
  • Židé a komunismus.
  • Nástroj protikomunistické skupiny lidí.
  • Pojem užívaný v antisemitských hnutích.

Židobolševismus a jeho základní význam

Název této skupiny lidí mnohé prozrazuje. Poukazuje na spojitost Židů s komunismem. Jde o obvinění židovského etnika ze vzniku ideje, kterou se stal bolševismus. Byli to údajně Židé zainteresovaní do ovládání komunistického hnutí a jeho šíření. Právě Židé seděli ve vedení komunistických stran a plnili svůj cíl ovládnout společnost tak, jak to praví i mnohé jiné konspirační teorie.

Teorie židobolševismu byla z historického pohledu spojována už s Říjnovou revolucí v roce 1917, i s odkazem na Protokoly sionských mudrců.

Pavel S., Praha, historik.

Židé a bolševismus v číslech

Pojďme se ale na židobolševismus podívat z trochu jiného úhlu pohledu. Bude to ten statistický. Představíme vám toto hnutí a všechny přidružené informace v číslech, které mají do značné míry také vypovídající hodnotu. Spoustu podstatných informací naleznete v tabulce prezentované níže.

PředmětHodnota
Počet Židů v bolševické straněV roce 1927 až 50 tisíc členů
Celkový podíl5,27 % členstva
Komunistická strana USAV letech 1921 až 1961 měla 33 % Židů
Silná angažovanost ŽidůV 60. letech
Informace spojené s Židy a bolševismem.

Jak vidno, židobolševismus byl tématem, na nějž se upínal celý svět. Minimálně tak jsou prezentovány všechny konspirační teorie týkající se této problematiky. Například i v Jihoafrické republice měli Židé zastoupení v komunistické straně.

Židé procházející se v historickém městě.

Židobolševismus v Česku

Spojení Židů a komunismu se pochopitelně týká i České republiky. Z řad prezentátorů konspiračních teorií padla nejrůznější obvinění. Ta jsou spojena například s židovským spiknutím spjatým se Slánského procesem probíhajícím v roce 1952. Výjimkou není ani reformní proces z roku 1968.

Židobolševismus v otázkách a odpovědích

S židobolševismem jako takovým souvisí velká spousta otázek a odpovědí. Právě prostřednictvím nich se můžete dozvědět řadu ostatních věcí spojených s touto konspirační teorií. Z níže uvedených řádků si můžete udělat představu o tom, zda je tato konspirační teorie pravdivá nebo nepravdivá.

Jak bylo toto hnutí vnímáno v rámci Říjnové revoluce?

Hnutí mělo údajně razantním způsobem prosazovat zájmy Židů. Politické uskupení nahrávalo primárně tajné židovské organizaci, která cílí na ovládnutí celého světa.

Kdo nejčastěji využíval pojem židobolševismus?

Tento pojem se samozřejmě hodil do krámu lidem s protikomunistickými náladami. Objevoval se nejčastěji v západním světě. Hodně využíván byl k diskreditaci komunistických stran. Dosti blízko k němu měli také antisemité.

O co se primárně opíral židobolševismus?

V první řadě to byly Protokoly sionských mudrců. A to i přesto, že tento dokument byl mnohokrát označen jako podvrh a velká konspirační teorie.

Jak se k židobolševismu stavělo Německo?

Také tato velmoc v době své nacistické slávy využívala pojem k potlačení komunistických hnutí. Údajně i Leninův dědeček z matčiny strany měl židovské předky.

Jaká je souvislost tohoto hnutí s Karlem Marxem?

Tento německý filozof měl údajně židovské předky a byl obviňován z bolševismu. Paradoxní je to, že bolševické hnutí vzniklo v podstatě až po jeho smrti.

Židé a komunismus v současné době

Ke konspirační teorii označované jako židobolševismus se dnes kladně staví pouze antisemité, a to primárně ve svých projevech. Mnozí se snaží tento pojem zakořenit do lidských dějin, ač mnohdy marně. Otázkou tedy zůstává, zda se jedná o konspirační teorii či nikoliv. Opravdu byly bolševismus a komunismus cestou Židů k získání světové moci? Nebo je tomu jinak? Stejně, jako u jiných konspiračních teorií to vypadá, že na tuto otázku odpověď jen tak nenalezneme. Zdrojem informací se staly webové stránky Wikipedia a Holocaust.

Publikováno: 13. 09. 2021 / Aktualizováno: 04. 09. 2023

Kategorie: Náboženství

Autor: JanNovotny

Tagy: bolševismus | Česká republika | komunismus | komunisté | konspirace | konspirační teorie | Žid | židé | Židi | židobolševismus