Zelená transverzála – Myšlenka radikalizace Jugoslávie

Během minulých let vznikly na světě nejrůznější konspirační teorie. Jednou z nich byl například židobolševismus. Dnešní téma článku nebude až tak politické, jako spíše náboženské. A týkat se bude také jednoho z konspiračních konceptů. Je jím Zelená transverzála, na kterou pochopitelně můžete narazit i pod cizojazyčným označením.

  • Chorvatsky Zelena tranzverzala
  • Srbsky Зелена трансверзала
  • Anglicky Green Transversal

Co znamená Zelená transverzála?

Možná si pokládáte otázku, proč tento pojem prezentujeme hlavně v chorvatštině a srbštině. Důvod je jediný. Tento nacionalistický koncept měl totiž za cíl radikalizovat Jugoslávii. Šlo o předpoklad vzniku velkého islámského státu na Balkáně a o vystrnadění pravoslavného obyvatelstva. Jedním z možných cílů Zelené transverzály mohl být i návrat přítomnosti Turecka do této oblasti.

Zelená transverzála byla nejčastěji spojována s válkou v Bosně a Hercegovině. To znamená, že nejvíce souvisela s radikalizací jugoslávské společnosti.

Martina B., Olomouc, historička.

Radikalizace ve vymezené oblasti

O několik řádků výše jsme prozradili, jaké oblasti se týká tento balkánský konspirační projekt. Nyní budeme trochu konkrétnější. Čistě muslimské osídlování totiž mělo svůj cíl a také pevně danou cestu. Týkalo se několika za sebou jdoucích míst, s nimiž Vás podrobněji seznámíme v následující tabulce.

PořadíMísto
1.Bihac
2.Sarajevo
3.Foča
4.Sandžak
5.Kosovo
6.Preševská dolina
7.Severní Makedonie
8.Bulharsko
9.Turecko
Kudy měla vlastně vést Zelená transverzála?

Takhle nějak mělo vypadat muslimské osídlení podle konspiračního projektu s názvem „Zelená transverzála“. Tento pojem do jisté míry označoval nástroj, který by vedl k vytvoření islámské republiky s tím, že přijde neoosmanismus.

Mapy, ze kterých lze vyčíst Zelenou transverzálu.

Zelená transverzála straší i po válce

Myšlenka Zelené transverzály nebyla pouze hlavním tématem války v Bosně a Hercegovině. Z tohoto konspiračního konceptu měla spousta lidí strach i po válce. Hodně omílaným tématem je především u obyvatel Srbska a Republiky srbské. Otázkou samozřejmě zůstává, do jaké míry jde o skutečnost a riziko a do jaké míry je to pouze konspirační teorie.

Zelená transverzála v otázkách a odpovědích

Pojďme se ale tomuto tématu věnovat podrobněji. Zelená transverzála, to není pouze možnost muslimského osídlení Balkánu. Tento koncept měl dokonce i reálný symbol v Sarajevu, o čemž se můžete více dočíst v následujících otázkách a odpovědích.

Jak vypadal symbol Zelené transverzály?

Byla jím hala Zetra nacházející se v Sarajevu. Její název vznikl z počátečních písmen tohoto konspiračního konceptu.

Jak se hala jmenuje dnes?

Hala v následujících letech podstoupila náročnou rekonstrukci. Při této příležitosti došlo také k jejímu přejmenování podle významného španělského funkcionáře, kterým byl Juan Antonio Samaranche.

Kde jinde se objevovaly jevy tohoto nacionalistického konceptu?

Bylo to především v oblastech, kde hrozila největší radikalizace. Kromě Bosny a Hercegoviny lze jmenovat například lokalitu zvanou Sandžaku nebo Preševskou dolinu.

Co znamená cesta „Z“?

Jde o jiné pojmenování konceptu, jehož cílem bylo osídlení Balkánu muslimy. Tato zelená trasa vede z Orientu až do Západní Evropy. Trasu se muslimové údajně snaží osídlit už dlouhá desetiletí.

Jaké jiné trasy existují?

Zelená transverzála, to jsou také další tři podobné cesty muslimů do Západní Evropy. Jmenovat lze cestu „D“ označovanou jako Dubrovnickou trasu. Dále je to cesta „R“ známá jako Rijecká trasa a cesta „A“ pojmenovaná jako Albánská trasa. Jejich názvy tak prozrazují kudy mají přibližně vést.

Ostatní významy Zelené transverzály

Zelená transverzála tak jak jsme ji popsaly výše není tím jediným konspiračním konceptem, který existuje. Stejným názvem je označována také pašerácká trasa sloužící pro distribuci drog a zbraní směrem do střední a západní Evropy. Je však pravdou, že obě dvě myšlenky jdou ruku v ruce. Jak přísun zbraní, tak pohyb islámských radikálů. Otázkou zůstává, do jaké míry se tento konspirační koncept v posledních letech stal realitou. Zdrojem informací jsou webové stránky Wikipedia a Eurabia.