Sikhismus je relativně mladé náboženství

Při zkoumání náboženských směrů se můžete setkat s mnohými, která nepatří mezi tak rozšířená a možná jste o nich doposud vůbec neslyšeli. Typickým příkladem je rastafariánství. My se ovšem zaměříme na trochu jiný směr. Ten je považován za poměrně mladý. Je to sikhismus, jemuž budeme věnovat následující řádky.

  • Gurmat a Sikhi představují dharmu.
  • Náboženství vzniklo v Indii.
  • Konkrétně v oblasti Paňdžábu.
  • Khanda je symbol.

Sikhismus v praxi

Sikhismus může na první pohled vypadat jako složité náboženství. Pro lepší pochopení se pojďme zaměřit na to, v co věří takový Sikh. Naprosto jistě věří v jednoho Boha a zároveň v rovnost mužů a žen. Dále věří v deset Guruů a ve stejnojmennou sbírku učení. Zároveň je pro něj velice důležitý obřad do Khálsy.

Za zakladatele této víry je považován Guru Nanak, který nastolil pravidla pro to, aby se člověk snažil dosáhnout jednoty s Bohem. To je realizováno na základě několik stavebních kamenů náboženství zvaného sikhismus. Je to oděv, učení Guruů, služba druhým a v neposlední řadě také meditace spojené se samotným Bohem.

Kdo byli významní lidé tohoto náboženství?

Pokud je tématem tohoto článku sikhismus, musí pochopitelně padnout zmínka o těch nejvýznamnějších osobách označovaných jako Guru. Kromě Guru Nanak prezentovaného výše jsou to i ostatní slavné osobnosti, které Vám nyní představíme prostřednictvím přehledné tabulky.

GuruObdobí
Gugu Nanak1469 až 1539
Guru Rám Dás1574 až 1581
Guru Hargóbind1606 až 1644
Guru Har Krišnan1661 až 1664
Guru Góbind Singh1675 až 1708
Seznam Gurů, kteří jsou významní pro toto náboženství.

Sikhismus, to jsou ale také určité symboly jednotlivých členů. Do jisté míry jde o poznávací znamení vyznavačů této víry. Jsou to například nikdy nestříhané vlasy a vousy jako symbol přirozenosti. Naopak hřebem představuje symbol čistotnosti. Dále jsou to krátké kalhoty značící cudnost a ocelový náramek na ruce symbolizující víru v Boha. Posledním symbolem je meč, který charakterizuje obranu těch, kdo to skutečně potřebují.

Publikováno: 13. 02. 2021

Kategorie: Náboženství

Autor: JanNovotny

Tagy: gugu nanak | gurmat | guru | khálsy | náboženská víra | náboženský směr | náboženství | nanak | sikhismus | víra