Protokoly sionských mudrců. Antisemitisté je považují za pravé

Protokoly sionských mudrců jsou tématem, které do určité míry souvisí s převorstvím sionským. Jde o textové materiály označované jako podvrh a konspirační teorie. Zároveň existuje stále dost lidí z řad antisemitistů věřících v pravost dokumentů. Pojďme se tedy na tuto tematiku zaměřit podrobněji a říci si něco více o sionských protokolech.

  • Jsou považovány za počátek literatury konspiračních teorií.
  • Představují instruktážní manuál.
  • Mají zaučovat nové členy hnutí.
  • Jejich cílem je židovské spiknutí.
  • Poprvé se objevily v carském Rusku.

Co prezentují Protokoly sionských mudrců?

Mají být souborem informací, který prozrazuje, jak by mohla židovský komunita ovládnout svět. A to prostřednictvím médií, sociálním působením, financemi a celkově masovou manipulací. I když jsou tyto Protokoly primárně označovány za falzifikáty, antisemitisté se jich pochopitelně obratem chytli. V tabulce níže Vám je přiblížíme prostřednictvím několika číselných údajů.

PředmětHodnota
První objeveníV roce 1903
Místo objeveníCarské Rusko
Předpokládaná doba vytvoření1897 až 1903
Publikace zveřejněná světuV roce 1921
Důležité časové údaje týkající se těchto dokumentů.

Plagiátorství vycházející ze starého díla

Spousta odborníků, kteří měli možnost nahlédnout na Protokoly sionských mudrců toto dílo označuje za smyšlené plagiátorství. Židovského spiknutí se chytly skupiny lidí po celé světě a začala se šířit tato konspirační teorie. Ten, kdo vytvořil Protokoly sionských mudrců údajně vycházel z jednoho slavného satirického díla. To vyšlo v roce 1864. Jeho autorem byl Maurice Joly.

Protokoly jsou spojeny i se známým komiksem Spiknutí: Tajný příběh protokolů sionských mudrců.

Albert W., Praha, spisovatel.

Jestliže Vás zajímá, kdo by mohl stát za údajnou konspirací spjatou s těmito výmysly, začtěte se do následujících řádků. Právě v nich Vám prozradíme další detaily této konspirační teorie.

Sionské protokoly jsou nejspíše povrhem.

Protokoly sionských mudrců vznikly v Rusku

I když je oficiální autor těchto protokolů dodnes neznámý, spousta stop ukazuje na Matvěje Vasiljeviče Golovinskiho, který žil v letech 1865 až 1920. Tento člověk vykovával činnost novináře a zároveň působil jako spisovatel. Jednou z jeho ostatních prací byla funkce policejního konfidenta.

Protokoly sionských mudrců od A až do Z

Pojďme se v této kapitole zaměřit na Protokoly sionských mudrců ještě podrobněji, abyste si o této konspirační teorii udělali co možná nejlepší obrázek. Ideálně prostřednictvím níže prezentovaných otázek a odpovědí.

Kdo byl Petr Ivanovič Račkovskij?

Byl to velitel ruské policie a poměrně zdařilý intrikář. On byl ve své době označován za ideového tvůrce těchto Protokolů. Často je prezentován i jako samotný autor této konspirační teorie.

Jakou roli ve všem hraje Pražský hřbitov?

Toto místo bylo v jednom z německých románů popisováno jako tajné působiště sloužící pro setkávání vysoce postavených rabínů.

Jsou nějaké důvody vyvracející pravost Protokolů?

Ano, během následujících let po jejich objevení a publikování přišla řada specialistů s pádnými důkazy. Nejprve se objevila podobnost s dílem Jolyho, pak byla obviněna ultrapravicová nacionalistická organizace Pamjať a některé dokumenty ukazovaly dokonce na samotné Račkovského.

Ovlivnily Protokoly následující historii?

Ano, velice často byly vytahovány během holokaustu v rámci druhé světové války.

Objevily se Protokoly sionských mudrců v nějaké další literatuře?

S určitými nadsázkami k nim bylo přistupováno například v díle Foucaultovo kyvadlo od Umberta Eca a v knize Pražský hřbitov.

Nesmrtelná konspirace přijde některým stále vhod

I v dnešní době mají tyto protokoly stále velké množství příznivců a jsou využívány především v souvislosti s nacistickou propagandou. Ostatně, takový byl pravděpodobně i jejich původ, aby rozeštvaly tamní společnost, vnesly do ní chaos a zároveň se staly nežádoucím prostředkem proti židovskému národu. Právě díky těmto skupinám lidí je konspirace neustále přiživována a rozvíjena. Zdrojem informací se staly webové stránky Wikipedie a internetWEEK.