Judaismus – poznejte toto náboženství od A až do Z

Na světě existuje velká spousta náboženských směrů, jako je třeba buddhismus, křesťanství nebo sikhismus. My se v tomto článku zaměříme na judaismus, který se Vám pokusíme představit v jednoduchosti, ve zkratce a se vším podstatným. Pojďme se rovnou vrhnout na základní věci na úvod.

  • Náboženství židovského národa.
  • Hlavně v Izraeli.
  • Židovská víra.
  • Nebo také izraelská víra.

Judaismus a jeho víra v Boha

Každé náboženství je obvykle spojeno s uctíváním něčeho vyššího a mystického. Pokud jde o judaismus, je to víra v Boha. Nutno zmínit, že právě Boží Jméno je asi tím nejposvátnějším v rámci této náboženské víry. O dalších důležitých věcech se můžete dozvědět prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Jaké jsou hlavní principy víry zvané Judaismus?

Není to samozřejmě jenom víra v Boha a Boží Jméno, jak jsme uvedli doposud. Dále je to také monoteismus a eschatologie.

Co jsou to Maimonidovi články víry?

Tyto články jsou v podstatě základem judaismu. Celkem je definováno třináct článků víry.

Jen pro zajímavost, jak je definována víra v Boha?

Judaismus se drží několika základních hesel. Například, Bůh je jeden, Bůh je naprosto čistý a neposkvrněný, Bůh je nadčasový a Bůh je netělesný.

Jaké jsou posvátné spisy spjaté s touto vírou?

Tím nejznámějším je bezpochyby Tanach. Dále jsou to Tosefta, Haachická literatura, Židovská liturgie, Jeruzalémský a Babylonský Talmud, Mišna a mnohé další.

Jaké jsou nejčastější židovské tradice?

K těm významným rozhodně patří pidjon ha-ben, svatba, bar micna, ale také pohřeb nebo obřízka.

Ostatní principy víry

Judaismus je velice komplexním náboženským směrem, který zahrnuje přemíru historických a posvátných informací. My se na závěr tohoto článku zmíníme ještě o ostatních z třinácti důležitých článků – Tóra je božského původu, Mesiáš jistě přijde, Jedině Bůh sám může být uctíván, Bůh je vševědoucí a Nastane vzkříšení mrtvých. To je jen další malá ukázka toho, jakým směrem se judaismus ubírá.