Ježíš Kristus nebyl tím, za koho se skutečně vydával

Náboženství je velice často spjato s konspiračními teoriemi. Dokazuje to třeba Vatikánský archiv, ve kterém se mají ukrývat tajné informace týkající se mimo jiné i Ježíše. A právě o něm kolují mnohé konspirace. Ježíš Kristus možná nebyl tím, za koho jej všichni považujeme a celá společnost vnímá. Pojďte s námi rozluštit domněnky a tvrzení konspirátorů po celém světě.

  • Znám je jako Ježíš Nazaretský.
  • Popřípadě Ježíš z Nazareta.
  • Zakladatel křesťanství.

Život Ježíše Krista

Úvod tohoto článku by měl být naprosto zřejmý. Nejprve Vám povíme, kdo to vlastně Ježíš Kristus byl. Obecně je známo, že jde o židovského pocestného kazatele. O zakladateli křesťanství existují spíše strohé informace, které mimochodem můžete vyčíst z tabulky prezentované níže.

PředmětHodnota
NarozeníCca 7 až 1 př. n. l.
MístoBetlém
Smrt30 až 33 n. l.
MístoJeruzalém
Základní fakta týkající se Ježíšova narození a úmrtí.

Ježíš zemřel při ukřižování, a to především za svoje názory. Postupem času se stal modlou. Jsou to křesťané, kdo jej označují za Božího syna, a především za spasitele celého světa. Tento pohled ovšem nesdílí každý.

Chcete-li poznat Ježíšův život, musíte se začíst do spisů Nového zákona. Základem jsou primárně čtyři evangelia.

Josef G., Praha, duchovní.

Ježíš Kristus byl možná mnichem

Pojďme se směle vrhnout na první konspiraci spojenou s Ježíšem. Mnozí konspirátoři při důkladném prozkoumávání přišli s tím, že křesťanství a buddhismus mají hodně společného. Vychází z toho, že tři králové, jak je známe nebyli křesťané, ale mniši. Když byl svého času Ježíš Kristus ukřižován, měl údajně přežít.

Poté se vydal do Kašmíru, kde se ukrýval a kde by se měl nacházet i jeho hrob. V tehdejší době mnichové hledali nástupce Dalajlámy, a přitom narazili na samotného Ježíše. Obě náboženské cesty se až příliš podobají. Otázkou je, co je na tom pravdy?

Na podobném kříži byl ukřižován Ježíš Kristus.

Ježíš Kristus a jeho čarovná moc

Další z konspiračních teorií poukazuje na to, že zmiňovaná moc Ježíše Krista nebyla boží síla, ale čarovné schopnosti. Ano, Ježíšovi je přisuzována čarodějná moc, kouzla a čáry. Na jedné z nalezených historických misek je vyryto spojení slov Ježíš a kouzelník.

Mohl být Ježíš revolucionářem?

O životě Ježíše Krista samozřejmě kolují nejrůznější pochybnosti. A to především mezi nevěřícími občany. Právě v jejich řadách se berou ti nejzapálenější konspirátoři hledající důkazy a pravdu o tomto člověku. Jestliže chcete znát další konspirační teorie, začtěte se do otázek a odpovědí prezentovaných níže.

Jak vznikla konspirace o revolucionáři?

Jeho mladistvá léta měla být údajně spojena s rebelstvím a stavění se proti tamní vládě. V té době to bylo proti Římanům.

Jaké jsou pro to důkazy?

Například to, že mládenecký život Ježíše není zaznamenám v Novém zákonu. V té době měl vést vzpoury proti Římanům.

A byl Ježíš Kristus vůbec ukřižován?

Ano, a to i podle této konspirace. Jediný rozdíl je v tom, že ukřižování přišlo jako trest za podněcování vzpour a revolucí.

Existují také jiné konspirace?

Ježíš Kristus byl spojencem a vyslancem mimozemšťanů. To je jedna z šílenějších konspiračních teorií. Díky tomu měl mít Ježíš nadlidské schopnosti. V mnohých případech využíval moderních technologií. Tak údajně probíhaly Ježíšovi zázraky.

Co přispívá k pravdivosti tohoto tvrzení?

Například to, že nikdo nic neví o tom, kým byl Ježíš ve svém věku od 12 do 30 let.

Ježíš Kristu a jeho početná rodina

Nakonec si necháváme konspirační teorii, která do značné míry vychází z knihy Šifra mistra Leonarda. Ježíš Kristus údajně nebyl žádným vyvoleným, nýbrž obyčejným člověkem. Dokonce měl ženu, jíž byla známá Máří Magdaléna. S ní zplodil děti. Je pravdou, že v případě této domněnky se pohybujeme na hodně tenkém ledě. Kdyby totiž tato tvrzení byla pravdivá, ve své podstatě by to v maximální možné míře narušilo církevní dogmata. Je tedy otázkou, zda je Ježíš Kristus vykonstruovanou náboženskou postavou nebo je všechno úplně jinak? Zdrojem informací se staly webové stránky Wikipedia a enigmaPLUS.