Hinduismus je třetím nejrozšířenějším náboženstvím světa

Na světě existuje řada známých náboženství, kam mimochodem patří buddhismus, křesťanství, ale také hinduismus. Ten vychází primárně z duchovních tradic a indické filozofie. Ve své podstatě není žádný zakladatel, jen indický původ, který se s příchodem dalších kmenů dotvářel a upravoval. U hinduismu hraje podstatnou roli dharma čili způsob bytí. Dharmy nabývají odlišných forem a jsou základem pro ostatní náboženství.

  • Již zmiňovaný buddhismus.
  • Sikhismus.
  • Džinismus.
  • Tantra a mnohé jiné.

Hinduismus a jeho historie

Samotný název hinduismus pochází od muslimů, konkrétně těch perských. Vývoj tohoto náboženského směru zaznamenal několik hlavních období, která mají pochopitelně svá označení. S nimi, včetně přibližného časového údaje Vás seznámíme prostřednictvím níže uvedené tabulky.

Časové obdobíNázev
12. až 9. století před KristemVédismus
11. až 8. století před KristemBráhmanismus
Od 8. století před KristemUpanišad
Od 4. století před KristemHinduismus
Bližší časový období související s hinduismem.

Jak můžete vidět, cesta k hinduismu byla postupná. Patřičný vývoj tohoto náboženství byl pochopitelně zaznamenán i v následujících letech, kdy byla využita řada dalších myšlenek. Novodobý hinduismus je formován zhruba od 19. století.

Védy a další informace o hinduismu

Tento náboženský směr se samozřejmě pojí s řadou důležitých věcí, které k němu neodmyslitelně patří. Dokazují to například čtyři védy, což jsou do jisté míry sbírky obětních výroků, textů, zpěvů a magických slov. V tomto případě lze jmenovat Jadžurvédu, Sámavédu, Atharvavédu a Rgvédu.

Náboženství tohoto typu má i svůj kastovní systém. Ten je však do určité míry nepochopen ani v současné době. Je pravdou, že do hinduismu se začleňuje i kosmický svět. U kastovního systému lze zmínit třeba bojovníky prezentující se jako kšatrijové. Pokud jde o samotné kněží, jsou to bráhmani. Kasta v podobě služebnictva nese pojmenování šúdrové. Nakonec bychom měli zmínit i střední vrstvu, kterou jsou vajšjové. Pod ní si můžete představit měšťany, ale také rolníky. Hinduismus je zkrátka je velice pestrým a rozvinutým náboženským směrem.