Satanská panika souvisí s konspirací QAnon

Satanská panika je označení spjaté primárně se Spojenými státy americkými. V této zemi se od 50. let minulého století výraz objevoval čím dál častěji. Tato tematika v dnešní době téměř utichla, svého času šlo ale o známou konspirační teorii. Ta mimochodem úzce souvisí především s pojmem QAnon.

PředmětInformace
Co značí QAnonNeprokázané konspirační teorie
Hlavní tematikaSatanismus a obchod s dětmi
Předchozí konspiracePizzagate
Vznik2017
Základní fakta a konspiračním hnutí označovaném jako QAnon.

Tento článek se však nebude primárně zaměřovat na hnutí QAnon a jemu podobné. Naším tématem se stane satanská panika, kterou si v následujících řádcích trochu více rozebereme.

Satanismus jako takový

Jak už prozrazuje výraz satanská panika, slovo satan hraje v celé konspirační teorii poměrně zásadní roli. Jinak označovaný kult padlého anděla lze prezentovat různými způsoby. Záleží na tom, z jakých kruhů čerpáte.

  • Protiklad Boha
  • Opak křesťanství
  • Stezka levé ruky

Podoby satanismu se pochopitelně různí. Ve všech případech jde o nepřátele Ježíše. Objekty tohoto typu jsou označovány jako Lucifer, Antikrist nebo Satan. Už z historických podkladů je známo, že satanismus se pojí s čarodějnictvím, a to napříč všemi dobami. Hlavně v historii hrál celkem zásadní roli.

Satanská panika v odlišných podobách

Když se řekne satanská panika, jde o něco novodobějšího. Konspirační teorie živena už nějakou tu řádku let. Z lidového čarodějnictví totiž přešla skrze klub pekelného ohně až do současné formy, respektive té z 80. let minulého století.

Satanská panika má za cíl vyvolávat paniku související se satanismem. Strach z nedobrého a pocházejícího z temných končin.

Joseph R., kazatel.

Satanská panika ve své podstatě přesedlala z honu na čarodějnice na hon na ďábla. Temné síly jsou sice zmiňovány napříč kulturami po celém světě, ve Spojených státech amerických však vznikl plnohodnotný kult prezentovaný jako satanská panika. Nástroj mající za úkol strašit lidi. Pravda nebo konspirace?

Depresivní prostředí, které vyvolává satanskou paniku.

Satanská panika odstartovaná obyčejnou knihou

Na počátku všeho stojí vždy nějaký spouštěcí impuls a prvek. Nejinak tomu bylo i u této satanské tematiky. Vše odstartovalo celkem nevinné vydání knižní publikace, čehož se během chvíle chytili vybrané skupiny lidí šířící paniku. Konspirační teorie, která velice rychle začala nabírat na své síle.

PředmětInformace
Název knihyMichelle si pamatuje
Rok vydání1980
AutorLawrence Pazer
Hlavní hrdinkaMichelle
Základní údaje o knize, která všechno odstartovala.

Kniha má vycházet z reálného prostředí popisovaného psychiatrem Pazerem u své pacienty Michelle. Ta se v mládí setkala se satanistickým kultem, který jí terorizoval. Doktor prý tyto informace získal prostřednictvím hypnózy.

Kniha jako mustr pro výchovu

Kniha „Michelle si pamatuje“ byla v podstatě spouštěčem satanské paniky. Spousta rodičů si dalo za cíl, ochraňovat své děti před možným zlem. Tato tematika byla v té době stále více omílána. Konspirační teorie, jíž se chytali mnozí.

  • Děti byly upozorňováni na rouhání
  • Došlo k vládnímu potlačení zneužívání dětí
  • Mnozí byli odrazováni od tvrdé muziky

Vzhledem k tomu, že se tato kniha stala doslova bestsellerem, začalo poměrně velké zbrojení proti temným silám. Satanismus byl potlačován na každém kroku, přitom byl přiživován v různých oblastech. Panika měla za cíl podpořit nově vznikající konspiraci.

Satanská panika v praxi

Dopad této konspirační teorie o zlých silách a temnotě měl celkem velký dosah. U soudů končili na popud mnohých udavačů rodiče údajně trýznící své děti. Vláda Spojených států amerických se doslova zaměřila na vymýcení temného zla.

V té době byli v USA v pohotovosti nejrůznější sociální pracovníci, stoupla poptávka po dětských psycholozích a podobně.

Barbara W., psycholožka.

S příchodem a prohloubením této konspirační teorie do jisté míry nastala temná kapitola Spojených států amerických. Satanismus byl strašákem na každém kroku. Metoda, jak vystrašit lidi a donutit je k naprosté poslušnosti. V tomto oficiálním duchu se konspirace nesla. Druhý tábor začal poukazovat na absurdity a normální myšlení lidí.

Jablko propíchané hřebíky mnohé vypovídá o satanismu.

Satanská panika na filmovém plátně

Výše prezentovaná kniha je ale pouhým odrazovým můstkem pro něco většího. V 60. letech minulého století se do přiživování konspirační teorie pustili také filmaři. Těm tato tematika přišla nesmírně vhod. Byla aktuální a zároveň vyhledávaná. V průběhu let vznikla spousta známých a takto zaměřených filmových děl.

FilmRok natočení
Kladivo na čarodějnice1969
Vymítač ďábla1973
Přichází satan!1976
Čarodějnice2015
Několik nejznámějších filmů týkajících se satanské tematiky.

To je jenom malá ochutnávka z mnoha desítek filmových titulů. Jak vidno, satanská tematika se postupně šířila i do nynější doby, jen s tím rozdílem, že její popularita už nebyla tak značná. Avšak do konce 80. let minulého století byla síla této konspirace veliká.

Konspirace v reálním životě

Z této konspirační teorie si každý vzal něco a každý ji nějak vnímal. Bohužel, někteří satanské panice propadli natolik, že začali ubližovat ostatním. Tak, jako je tomu ve spojení s mnoha jinými konspiracemi a mýty. Typickým příkladem je sekta tvořená kolem Charlese Mansona.

Nešťastná událost několika sériových vražd spadajících pod taktovkou Charlese Mansona se stala v roce 1969.

Thomas I., policista.

Naneštěstí i takový dosah mohou mít konspirační teorie a víra v něco neobvyklého. Dokazují to hromadné sebevraždy a řada dalších událostí probíhajících na území Spojených států amerických v té době. Bujná fantazie mnohých lidí přispěla k šířené satanské paniky a tím pádem i k šíření špatného.

Satanská panika v Irsku

Jak už padla zmínka v průběhu tohoto článku, tato prapodivná konspirace se postupem času masivně rozšířila i do jiných zemí světa. Někteří lidé v ní spatřili možnost vystrašit ostatní, což se jim v dané situaci mohlo hodit do krámu. Typickým příkladem je Severní Irsko.

  • Stalo se v letech 1972 až 1974
  • Vše šířila vojenská rozvědka
  • Cílem bylo vyvolat paniku mezi lidmi

Satanská panika byla použita k tomu, aby obyvatelé měli odpor k násilí, které je vlastně spojeno s temnými silami. Tím pádem se budou vyhýbat odporu proti vojákům. Jednoduše nepůjdou do žádného konfliktu. Podobných scénářů vzniklo v jiných zemí světa více než dost.

Muž vypadají jako Lucifer, což je představitel všeho špatného.

Síla konspirace pozvolna opadá

Je pravdou, že satanská panika patří mezi konspirační teorie a nástroje doby, která do značné míry odezněla. I když konspirace přežívá dál, její váha a moc je minimální. Éra čarodějnictví a satanistických praktik je spíše na ústupu. V každé době ale existují výjimky.

Otázky a odpovědi

Pokud se chcete o této tematice dozvědět ještě nějaké další informace, začtěte se do níže uvedených otázek a odpovědí. Ty se zaměřují právě na věci týkající se satanismu a z něj plynoucí paniky.

Jaké byly praktiky dokazování satanských činností?

Od poloviny minulého století vládl ve Spojených státech amerických strach spjatý s touto tematikou. Mnozí podezřelí z jakýchkoliv satanistických zločinů byli tak donuceni přiznat se k věcem, které možná ani neudělali. Tím uměle narůstalo množství těchto případů.

Co podněcovalo konspiraci o satanské panice?

Byla to primárně propagandistická kampaň mnohých jedinců a skupin. Zjednodušeně řečeno, po roce 1980 začal pomyslný hon na čarodějnice.

Kdo v 70. letech propagoval satanskou paniku v Severním Irsku?

Údajně to byl kapitán tehdejší rozvědky, Coline Wallace. Ten se pustil do určité psychologické války právě s militaristickými skupinami stojícími proti němu.

Proč je hnutí QAnon spojováno se satanskou panikou?

Je to z důvodu velké podobnosti neprokázaných konspiračních teorií. Také v rámci konspiračního hnutí je velice často omíláno téma satanismu, a to i v kombinaci s dětmi. Hnutí QAnon má však tematicky daleko širší rozsah.

Jaké ostatní případy byly spjaty se satanskou panikou?

Týká se to primárně sériových vrahů, jakými byli například John Wayne Gacy, Ted Bundy a mnozí jiní. Tohle všechno přiživovalo další a další konspirace.

Konspirace jménem satanská panika

Satanská panika jistě evokuje spoustu otázek. Nepochybné se pojí i s označením konspirační teorie. O její hloubce a síle si však udělejte obrázek sami. Informace pro tvorbu článku byly čerpány z internetových portálů Wikipedia, EuroZprávy, iPrima a NPR.

Publikováno: 29. 01. 2023 / Aktualizováno: 04. 09. 2023

Kategorie: Náboženství

Autor: JanNovotny

Tagy: ďábel | konspirace | konspirační teorie | lucifer | panika | pizzagate | QAnon | satan | satanismus | satanská panika