Ateismus – víte, co v oblasti náboženství znamená?

Náboženství, jako jsou křesťanství, buddhismus a mnohá další mají také svůj protiklad. Výraz, kterým je označována určitá bezbožnost. Je to ateismus táhnoucí se už od staré antiky, přes středověk až do novověku. Vždy se mezi pobožnými nacházeli i ti, kdo v Boha nebo jinou vyšší sílu a moc jednoduše nevěřili.

  • Život bez Boha.
  • Odmítání náboženství.
  • Ateisté jsou po celém světě.
  • Existují různé typy ateismu.

Ateismus má hned několik podob

K ateismu lze přistupovat z různých úhlů pohledů. Právě v závislosti na tom existují rozdílné typy ateistů. Je to třeba praktický ateismus, v rámci něhož člověk věří v nějakého Boha, ale svým konáním to vlastně nedokazuje. Tu základní kategorii představuje přirozený ateismus, vedle něhož pochopitelně existují i jiné.

Typickým příkladem je ten pasivní, relativní nebo dokonce výslovný. Právě u posledního jmenovaného jsou ateisté děleni ještě na další podkategorie. Hodně záleží na vymezení se k odmítání samotného Boha.

  • Humanistický
  • Antropocentrický
  • Morální
  • Pozitivismus
  • Sekularismus

Jak si stojí ateisté ve světě?

Zmínka by samozřejmě měla padnout také o tom, jak moc je ateismus ve světě rozšířený. Respektive, kolik lidí nevěří v Boha a žádnou duchovní energii. Tyto statistiky se pochopitelně každý rok trochu různí, ale ve své podstatě jsou hodně obdobné. Vycházet můžeme například z historických dat z roku 2005. Představíme Vám jednotlivé země od těch nejméně věřících.

ZeměKolik lidí nevěří v Boha
Francie33 %
Česká republika30 %
Belgie27 %
Nizozemsko27 %
Estonsko26 %
Německo25 %
Víte, kolik lidí věří v Boha v ostatních státech?

Opakem toho jsou samozřejmě věřící země, kde ateismus nemá moc velké zastoupení. Je to například Malta, Turecko, Rumunsko, Kypr, Řecko, Portugalsko, Polsko, Itálie a mnohé další.

Jaké náboženství poráží ateismus?

Pokud zrovna nepatříte mezi zaryté nebo částečné ateisty, možná vyznáváte nějaké to náboženství. Tím nejrozšířenějším je obecně křesťanství. Hned za ním jsou v celosvětovém žebříčku ateisté, pak je to islám, buddhismus, hinduismus a nakonec lidová a ostatní náboženství.