Amišové jsou velice zajímavou skupinou lidí

Víte, co si představit pod pojmem Amišové? Ne, nejde o žádnou sektu, jak by si mohl, kdo myslet. Jde o skupinu lidí, kteří ve své podstatě představují větev novokřtěnců. Křesťanská církevní organizace s dosti osobitým způsobem života, o níž se nyní dozvíte řadu zajímavých informací.

  • Česky jsou označováni, jako Amenité.
  • V němčině je to Amisch.
  • Následovníci Jakoba Ammanna.
  • Žijí hlavně v Kanadě a USA.

Jak žijí Amišové?

Amišové se v maximální možné míře vyhýbají klasické společnosti. Žijí v uzavřených komunitách, chodí oděni do starosvětských oděvů a nepoužívají výdobytky současné doby. To znamená, že u nich nenajdete klasický automobil, ale k přepravě užívají koňských spřežení, jako tomu bylo v dřívějších dobách. Zároveň nevlastní telefony a domy nemají elektřinu.

Jejich hlavní náplní práce je obdělávání zemědělské půdy. I proto také okupují především venkovské lokality. Amišové nejčastěji vydělávají na prodeji vypěstovaných produktů, ale také výrobou nábytku nebo obchodováním s různými věcmi.

Rozšíření Amišů ve světě

Když na jednom místě žije kolem 25 rodin, tvoří toto seskupení určitý typ okrsku, jehož nedílnou součástí je biskup, kazatelé ale také diákon. Jestliže Vás zajímá, jaký je počet Amišů ve Spojených státech amerických, začněte se do historických údajů v níže prezentované tabulce.

RokAmišové – počet lidí
19205 000
1992125 000
2010249 000
Průměrný roční přírůstek4 %
Jak je to s rostoucí popularitou Amišů ve světě?

Amišové, to je vlastně takový stát ve státu, protože kromě vlastní samosprávy platí různé typy daní. Hromadně pak probírají problémy mezi jednotlivými okrsky a řeší spoustu věcí dle svých vlastních pravidel.

Co je to Rumspringa?

Výrazem Rumspringa je označováno konání, kdy Amišové umožní svým mladým jedincům okusit pachuť běžného světa. Jde o tradici velice často označovanou jako toulání. Mladí mohou zkusit žít podle moderního světa a sami se rozhodnou, zda je jim blízký nebo se chtějí vrátit ke svým kořenům do vlastní osady a žít dle pravidel a stylu Amišů.

Publikováno: 08. 02. 2021

Kategorie: Náboženství

Autor: JanNovotny

Tagy: amenité | amiš | amisch | amišové | Jakob Ammann | Kanada | rumspringa | starosvětské oděvy | USA | vesnice | způsob života