Virus HIV chtěli hodit na CIA a farmaceutické společnosti

Na světě se vyrojila přemíra konspirací souvisejících s nemocemi a zdravím obecně. Typickým příkladem je Morgellonová nákaza. Ještě známější je virus HIV, který se začal ve Spojených státech objevovat kolem roku 1981. Jeho rozšíření po USA, potažmo celém světě bylo masivní, a tak se není čemu divit, že s ním vznikly mnohé konspirační teorie.

  • Virus lidské imunitní nedostatečnosti.
  • Obalený RNA virus.
  • Řadí se mezi retroviry.
  • Způsobuje nemoc AIDS.
  • Vir zapříčiňuje selhání imunity.

Virus HIV ve světě

Abyste si udělali reálnou představu o značném rozšíření tohoto viru po celém světě, je vhodné vycházet ze statistik. Příkladem se mohou stát historická data z roku 2020, která jsou jasně vypovídající. Jejich přesné znění přinášíme v níže uvedené tabulce.

PředmětHodnota
Celkově nakažených na světě36,9 milionů lidí
Nakažených v Africe19,6 milionů lidí
Oproti předchozímu roku přibylo1,9 milionů lidí
Zemřelí na následky nemoci AIDS940 tisíc lidí
Jak je to s nákazou tohoto viru ve světě?

Virus HIV se šíří každým rokem a počty nakažených víceméně přibývají. Statistiky se tak mohou měnit v rámci dalších let.

CIA – první konspirační teorie

Na virus HIV se váže jedna z populárních konspiračních teorií. Ta říká, že tento virus byl mezi lidi vypuštěn úmyslně, a to prostřednictvím CIA. Cíl by zřejmý. Snaha vymýtit všechny homosexuály z americké společnosti, včetně Afroameričanů. Virus HIV měl být údajně podáván během testování proti žloutence typu B, které probíhalo v roce 1978. Konkrétně v Los Angeles, San Franciscu a New Yorku.

S virem HIV se pojí poměrně neblahé statistiky. Od poloviny 80. let se nakazilo více jak 77 milionů lidí. Zhruba polovina jich zemřela.

Radek O., Brno, lékař.

S touto konspirační teorií souvisí ještě zmínka o tom, že oddělení A populární služby KGB podněcovalo tyto informace s tím, aby bylo poškozeno jméno CIA. Otázkou samozřejmě zůstává, co je z těchto informací pravda a co ne.

Tento virus zabil na světě už miliony lidí.

Virus HIV se přenáší několika způsoby

Jen pro doplnění můžeme uvést, že virus HIV se primárně šíří prostřednictvím sexuálního styku. Takže přenositelnost je poměrně značná, navíc mezi homosexuálními jedinci. Kromě jiného je virus přenášen i krví. K přenosu mimo jiné dochází u těhotných žen, které HIV přenesou na své nenarozené dítě.

Virus HIV – druhá konspirační teorie

S tímto virem souvisí ještě jedna konspirační fáma, jíž lze považovat za rizikovější, protože kvůli ní zemřelo na světě poměrně dost lidí. Tato konspirace prozrazuje, že HIV virus není nebezpečný. Více se dozvíte v níže uvedených otázkách a odpovědích.

Co tato konspirace říká?

Virus HIV údajně není nebezpečný a nevyvolává nemoc AIDS. K tomu dochází až po požití příslušných léků.

Kdo tedy stojí za smrtí lidí?

Údajně jsou to spolčené farmaceutické společnosti, které z prodeje léků profitů.

Jaký člověk přišel s touto konspirační teorií?

Strůjcem této teorie je molekulární biolog Peter Duesberg ze Spojených států amerických. Tyto spekulace začal lidem přednášet v roce 1987.

Mělo jeho konání nějaké následky?

Ano, mělo. Mnoho lidí postižených virem HIV se této konspirace chytlo a odmítlo jakoukoliv léčbu prostřednictvím vhodných léků. U těchto lidí pak brzy propukla nemoc AIDS a dožili se poměrně krátkého věku. Rozhodně méně, než kdyby brali příslušné léky.

Jak tato teorie označovala virové onemocnění HIV?

S touto konspirační teorií se pojí označení „neškodný virus HIV“.

Všechny konspirační teorie míří na USA

Je pravdou, že pokud vznikla nějaká konspirační teorie týkající se tohoto viru, vina vždy směřovala na Spojené státy americké. V mnohých ze svých studií to dokazoval i biolog Jakob Segal. Jeho tvrzením bylo to, že virus HIV je amerického původu. Přitom oficiální informace hovoří zcela jinak. Tento virus údajně propukl v jižním Kamerunu a na člověka byl přenesen z primátů. Jak virus HIV-1, tak HIV-2, jehož hostiteli byli šimpanz čego, mangabej kouřový a jiné úzkonosé opice. Při přenosu z opice na člověka údajně došlo k přenosu třech virových skupin. Týkalo se to především lovců kožešin. Otázkou tedy zůstává, kde je pravda? Zdrojem informací se staly internetové portály 100+1 a Wikipedia.

Publikováno: 02. 04. 2021

Kategorie: zdraví

Autor: JanNovotny

Tagy: Afrika | aids | CIA | hiv | KGB | nemoc | onemocnění | smrt | smrtelné onemocnění | USA | virus hiv