předpovědi

Baba Vanga předpověděla řadu politických událostí

Baba Vanga, to je označení pro bulharskou věštkyni předpovídající hodně věcí, které se týkaly nejrůznějších oblastí, včetně politiky. V mnoha případech nešlo o konspirační teorie, jakou je třeba Nový světový řád, ale o proroctví, z nichž mnohá se už naplnila. Narozena 31.1.1911.Zemřela 11.8.1996.Vlastním...