Převorství sionské – jde o běžné sdružení nebo něco více?

Převorství sionské je pojmem, kolem něhož vznikla velká spousta konspiračních teorií stejně, jako u sdružení zvaného Svobodné zednářství. Na Převorství sionské lze pohlížet ze dvou odlišných úhlů pohledů, s nimiž Vás podrobněji seznámíme. Možná si pak uděláte lepší představu o tom, zda jde o konspiraci nebo něco více.

  • Údajně vzniklo už v roce 1099.
  • Oficiální bylo sdružení založeno v roce 1956.
  • Má jít o vlivnou společnost.
  • Mnohé prozrazují tajné spisy.
  • Často zmiňováno v souvislosti s vesnicí Rennes-le-Château.

Co je to Převorství sionské?

Převorství sionské je velice často prezentováno v souvislosti s tajnou společností, jejímž cílem je ochrana duchovního tajemství. Údajně vzniklo před stovkami let a v porovnání s ostatními spolky tohoto typu jde o nejvlivnější seskupení svého druhu. Obvykle je Převorství sionské zmiňováno s řádem templářů a s tím, že je jednou ze zednářských lóží. Kde je ale pravda?

Učení Převorství sionského bylo údajně založeno asi tisíc let nazpět. Konspirace ale hovoří o ledasčem.

Milan R., Olomouc, historik.

Historie tajné skupiny

Převorství sionské údajně vzniklo v roce 1099 a v jeho čele stáli nejrůznější velmistři, mezi které patřil Leonardo da Vinci nebo Isaac Newton. Řád templářů měl sloužit jako finanční a vojenské krytí. Cílem převorství mělo být ochraňování potomků Ježíše Krista. V mnohém se vychází z listinných pergamentů,. Ty byly nalezeny v 60. letech právě při opravě kostela ve vesnici Rennes-le-Château.

Mezi údajnými velmistry se objevila i spousta známých jmen. Převorství sionské označovalo svého velmistra názvem Nautonnier, což lze přeložit jako „navigátor“. V níže uvedené tabulce si můžete přečíst o několika dalších velmistrech a období jejich působnosti.

Jméno velmistraObdobí
Jeanne de Bar1336 až 1351
Sandro Filipepi1483 až 1510
Issac Newton1691 až 1727
Victor Hugo1844 až 1885
Kdo patřil mezi velké a významné velmistry sdružení?

Mezi velmistry tohoto převorství byla pochopitelně i jiná známá jména. Typickým příkladem je Charles Nodier, Jean Cocteau nebo Pierre Plantard de Saint-Clair.

S převorstvím sionským souvisí tajné dokumenty.

Převorství sionské a jeho oficiální založení

Nyní se ale pojďme na toto hnutí podívat z novodobého hlediska. Sdružení s tímto názvem bylo oficiálně založeno v roce 1956 ve městě Annemasse. Převorství si označení „sionské“ vybralo podle místního návrší. Toto sdružení mělo oficiálně vzdělávat a podporovat své členy.

Otázky a odpovědi týkající se převorství

Kolem tohoto spolku se pochopitelně vyrojila řada nejrůznějších otázek souvisejících s politickou mocí, církevními hodnotami a podobně. Těm nejzásadnějším z nich se budeme věnovat v následujících otázkách a odpovědích. Možná pomohou i Vám, udělat si o celé věci lepší obrázek.

Kdo založil v roce 1956 sdružení Převorství sionské?

Byl to Pierra Plantard, Jean Delaval, André Bonhomme a Armand Defago. První jmenovaný se prohlašoval za tajemníka a plnil roli hlavního vůdce.

Jak je to s věrohodností nalezených spisů?

Údajně se měl o jejich padělání postarat právě Plantard. Jeho cílem bylo, aby se toto převorství stalo politickou zednářskou odnoží. Prosazoval monarchii a rytířství.

Existují o tom nějaké důkazy?

Ano, badatel Jean-Luca Chaumeila prý vlastní více jak sto dopisů poslaných mezi tajemníkem sdružení a de Sédem. Plantard vystupoval pod jménem Chyren.

Jak se jmenuje návrší, podle něhož bylo sdružení v roce 1956 pojmenováno?

Jeho název je Mont Sion, takže sionské. Podobným názvem je mimo jiné označována hora nacházející se u Jeruzaléma.

V jaké slavné knize byly použity informace z nalezených dokumentů?

V roce 1982 v Londýně vyšla kniha Svatá krev a svatý grál čerpající z bádání autorů.

Převorství sionské na filmovém plátně

Toto politické a duchovní seskupení se samozřejmě proslavilo nejenom v rámci knižních děl. Objevilo se i na filmovém plátně. Konkrétně prostřednictvím filmu Šifra mistra Leonarda, který byl uveden do kin v roce 2003. Film vychází ze stejnojmenné knihy, jíž napsal spisovatel Dan Brown. Právě v tomto filmu byla uvedena zmínka o tajném spolku založeném už v roce 1099. Tak co, jaký je Váš názor na Převorství sionské opředené spoustou tajuplných záhad a konspiračních teorií? Zdrojem informací se staly internetové stránky Wikipedie a Týdeník Spirit.