Hledáte práci v politice? Poslanecká sněmovna nabízí volná místa!

Poslanecká Sněmovna Volná Místa

Volná místa

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky momentálně žádná volná místa nenabízí. V případě uvolnění mandátu poslance (např. rezignací, úmrtím nebo zvolením do jiné funkce) se volné místo neobsazuje doplňovací volbou, ale mandát přechází na dalšího kandidáta z kandidátní listiny příslušné politické strany nebo hnutí, která se voleb účastnila. Informace o aktuálním složení Poslanecké sněmovny, včetně seznamu poslanců a jejich stranické příslušnosti, naleznete na oficiálních webových stránkách Poslanecké sněmovny. Na těchto stránkách jsou k dispozici i informace o fungování Poslanecké sněmovny, jejích orgánech a výborech, legislativním procesu a dalších aktivitách. V případě zájmu o práci v Parlamentu České republiky sledujte volná místa na webových stránkách Poslanecké sněmovny a Senátu.

Doplňovací volby

Doplňovací volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v případech, kdy dojde k uvolnění mandátu poslance před koncem jeho volebního období. Mezi nejčastější důvody uvolnění mandátu patří úmrtí poslance, jeho rezignace na mandát, zbavení mandátu soudem nebo jeho zvolení do jiné funkce, která je s výkonem mandátu poslance neslučitelná (například prezidentem republiky, senátorem, poslancem Evropského parlamentu). Informace o uvolněných mandátech v Poslanecké sněmovně jsou veřejně dostupné a Poslanecká sněmovna je povinna je bez zbytného odkladu zveřejnit. Obvykle je najdeme na webových stránkách Poslanecké sněmovny, kde jsou k dispozici i další informace o průběhu doplňovacích voleb, jako jsou například termíny voleb, kandidátní listiny nebo výsledky voleb. Doplňovací volby jsou důležité pro zajištění kontinuity práce Poslanecké sněmovny a pro to, aby občané měli i nadále své zástupce v tomto důležitém zákonodárném sboru.

Kandidátní listiny

Volná místa v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vznikají nejčastěji rezignací poslance, jeho úmrtím nebo zbavením mandátu. V těchto případech nastupuje na jeho místo náhradník z kandidátní listiny, se kterou strana ve volbách kandidovala. Kandidátní listiny jsou seřazeny podle preferenčních hlasů, které kandidáti v daném volebním kraji získali. Pokud náhradník není k dispozici, například proto, že se mandátu vzdal nebo mu brání neslučitelnost funkcí, zůstává místo v Poslanecké sněmovně neobsazené do konce volebního období. Informace o volných místech v Poslanecké sněmovně jsou veřejně dostupné na webových stránkách Poslanecké sněmovny a v Úředním věstníku. Občané tak mají možnost sledovat aktuální složení dolní komory Parlamentu a obsazení mandátů.

poslanecká sněmovna volná místa

Práce v Parlamentu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nabízí širokou škálu pracovních příležitostí pro zájemce o práci v dynamickém prostředí vrcholné politiky. Volná místa v Poslanecké sněmovně zahrnují jak pozice vyžadující specializované znalosti a dovednosti, tak i pozice vhodné pro absolventy bez předchozí praxe.

Informace o volných pracovních místech v Poslanecké sněmovně jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách dolní komory Parlamentu. Zájemci o práci v Poslanecké sněmovně se mohou seznámit s aktuální nabídkou volných míst, která zahrnuje pozice v oblasti legislativy, administrativy, komunikace s veřejností, IT, ekonomiky a dalších. Každá nabídka obsahuje podrobný popis pracovní pozice, požadavky na uchazeče a informace o způsobu podání přihlášky.

Práce v Poslanecké sněmovně přináší možnost stát se součástí fungování demokratického systému a podílet se na utváření legislativy a směřování České republiky. Zaměstnanci Poslanecké sněmovny mají možnost získávat cenné zkušenosti v oblasti státní správy a budovat si kariéru v prestižním prostředí.

Poslanecká sněmovna není tržiště s volnými místy, ale místo pro službu vlasti.

Bořivoj Nestrašil

Náplň práce poslance

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky je místem, kde se utváří zákony a směřování naší země. Práce poslance je proto nesmírně zodpovědná a náročná. Co všechno obnáší? Především se poslanci aktivně podílejí na tvorbě zákonů. To zahrnuje nejenom projednávání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně, ale také práci v parlamentních výborech, kde se návrhy detailně probírají a upravují. Poslanci se setkávají s občany, zástupci firem a organizací, aby naslouchali jejich potřebám a názorům. Účastní se také mezinárodních jednání a konferencí, kde reprezentují Českou republiku. Informace o volných místech v Poslanecké sněmovně se objevují spíše výjimečně, a to v případě uvolnění mandátu poslance. Volná místa se poté obsazují podle výsledků posledních voleb. Zájemci o dění v Poslanecké sněmovně mohou sledovat online přenosy z jednání nebo si prostudovat zápisy a dokumenty na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Volná místa v Poslanecké sněmovně
Období Počet volných míst Důvod uvolnění
2017-2021 1 Úmrtí poslance
2021-2025 0 -

Poslanecký plat

Zájemci o volná místa v Poslanecké sněmovně se často ptají na poslanecký plat. Není divu, jedná se o významný faktor ovlivňující životní úroveň. Plat poslanců se odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství a v roce 2023 činí zhruba trojnásobek této částky. Kromě základní mzdy mají poslanci nárok na další náhrady, například na cestovné, stravné nebo reprezentační výdaje. Informace o volných místech v Poslanecké sněmovně se zveřejňují na oficiálních webových stránkách dolní komory Parlamentu České republiky. Zároveň zde zájemci naleznou i podrobné informace o podmínkách výkonu funkce poslance, včetně informací o platu a dalších náležitostech.

poslanecká sněmovna volná místa

Imunita a výhody

Je důležité si uvědomit, že poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky požívají během výkonu své funkce imunity. Ta je chrání před trestním stíháním, pokud se nejedná o trestné činy spáchané zvlášť závažným způsobem, jako je například vlastizrada. Imunita se vztahuje i na jejich projevy v Poslanecké sněmovně a na jejich další poslanecké aktivity. Cílem imunity je zajistit svobodný výkon mandátu a zabránit zneužívání trestního práva k umlčování politických oponentů. Kromě imunity mají poslanci také nárok na řadu výhod, které jim usnadňují výkon jejich funkce. Patří mezi ně například měsíční plat, náhrady výdajů spojených s výkonem funkce, bezplatné používání služebního vozidla a telefonu, asistence asistentů a další. Tyto výhody mají zajistit, aby se poslaneckému mandátu mohli věnovat i občané, kteří nedisponují vysokými příjmy z jiných zdrojů. Informace o volných místech v Poslanecké sněmovně se objevují spíše výjimečně, například v případě úmrtí poslance, jeho rezignace nebo odvolání z funkce. V takových případech se konají doplňovací volby, ve kterých si občané zvolí nového zástupce.

Kontakt na Poslaneckou sněmovnu

Pro informace o volných místech v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky můžete kontaktovat přímo personální oddělení. Bohužel, neexistuje jeden centrální kontaktní bod. Doporučujeme navštívit oficiální webové stránky Poslanecké sněmovny, kde naleznete aktuální informace o volných pozicích v sekci "Kariéra" nebo "Volná místa". Na webových stránkách také najdete kontakty na jednotlivá oddělení, kam můžete směřovat své dotazy ohledně pracovních příležitostí. Poslanecká sněmovna nabízí širokou škálu pracovních pozic, od legislativních asistentů přes odborné referenty až po IT specialisty. Práce v Poslanecké sněmovně je jedinečnou příležitostí, jak se zapojit do fungování demokratických procesů v České republice.

poslanecká sněmovna volná místa