Očkování a autismus – Neexistující spojitost stále žije

Autismus je vývojovou poruchou, kterou zná bezpochyby každý. Onemocnění se začne projevovat kolem třetího roku dítěte. Jinak označovaná porucha autistického spektra známá pod zkratkou PAS je následně celoživotním břemenem. Právě toto onemocnění se dostalo do souvislosti s očkováním. Ano, údajně existuje spojení očkování a autismus. A jak se autismus projevuje?

  • Abnormální sociální interakce.
  • Narušené komunikační schopnosti.
  • Stále stejné vzorce chování.

Všechny mýty odstartoval Andrew Wakefield

Zdrojem této konspirační teorie se stal Andrew Wakefield. Britský lékař, který právě ono zmiňované spojení očkování a autismus prezentoval v časopise The Lancet. Uváděl, že u dvanácti dětí došlo po očkování nejenom ke střevním zánětům, ale také k poruchám autistického spektra. Jednalo se o vakcíny proti příušnicím, spalničkám nebo zarděnkám. To samozřejmě vyvolalo řadu odlišných reakcí. Určitý vývoj situace můžete vyčíst z tabulky prezentované níže.

PředmětHodnota
Rozšíření spalničekV Anglii
Upozornění na nedostatky studieRok 2004
Stažení Wakefieldovi studieV roce 2004
Plné retrahování studieRok 2010
Informace spojené s kauzou očkování vs. autismus.

Odstrašujícím výsledkem spojení „očkování a autismus“ se stal výskyt spalniček v Anglii. Ty byly do té doby považovány za dokonale vymýcené.

Očkování a autismus – Průběh událostí

Byl to investigativní novinář Brian Deer. Ten začal upozorňovat na nedostatky Wakefieldovi studie. A hlavně cílit na následky, které jeho článek přinesl. Postupem času, respektive v roce 2004 se od původní studie distancovala většina odborníků, z jejichž závěrů se vycházelo. Bylo to deset z dvanácti autorů. Celá kauza dospěla do takového závěru, že Andrew Wakefield byl svého času dokonce vyřazen ze seznamu lékařů a nějaký čas nemohl provozovat svoji lékařskou praxi.

Obecně je známo, že za poruchou autistického spektra stojí kombinace nejrůznějších faktorů v čele s genetickými předpoklady.

František P., České Budějovice, lékař.

K plnohodnotnému stažení jeho studie z odborného světa došlo v roce 2010. Během té doby se naopak objevily mnohé další studie vyvracející neblahou spojitost mezi očkováním a autismem. Jako asi ve všech případech, také v tomto směru stály proti sobě dvě strany barikád. Existovala řada přívrženců Wakefieldovi studie. Ta byla nadále šířena a rozváděna.

Doktorka provádí očkování mladého chlapce.

Očkování a autismus – Dánská studie

Opakem Wakefieldových závěrů se stala dánská studie a výsledky. Byli to právě dánští lékaři, kteří se pustili do prověřování skutečných fakt a údajů. Začali prověřovat narozené děti v letech 1999 až 2010, u nichž byla následně diagnostikována porucha autistického spektra. Výsledky byly jasně vypovídají a byly přímým kontrastem anglické studie.

Fakta o dánské studii

Pojďme se ale na očkování a autismus zaměřit ještě více podrobněji. Konkrétně na zmiňovanou dánskou studii. Všechno důležité Vám prozradíme prostřednictvím jednoduchých otázek a odpovědí. Z nich si o celé kauze můžete udělat svůj vlastní názor.

Kolik dětí bylo prověřováno v rámci průzkumu?

Dánští lékaři k vyvrácení spojitosti mezi očkováním a autismem přistoupili opravdu zeširoka. Výzkum se zaměřil na 657 461 dětí.

Kolik našli dětí s poruchou autistického spektra?

Z tohoto seznamu dětí bylo celkem 6 517 dětí s autismem.

Zaměřili se vědci i na další faktory než pouze na očkování?

Ano, byla to především souvislost se staršími rodiči nebo cílili na jejich sourozence, kteří mají poruchu autistického spektra.

Jaký byl výsledek dánského výzkumu?

Z nasbíraných dat bylo zřejmé, že neexistuje žádná spojitost typu očkování a autismus.

Byly Wakefieldovi teorie vyvráceny vícekrát?

Ano, kromě dánské studie vznikly mnohé jiné.

Problém očkování a autismus je neustále přiživován

I přesto, že světlo světa spatřila spousta lékařských a vědeckých studií vyvracejících provázanost mezi očkováním a poruchou autistického spektra, existují dva tábory lidí. Jednu skupinu tvoří ti, kdo věří v hrozbu vakcinace a tu druhou naopak ti, kdo se odkazují na odborné a mnohdy se opakující studie. Jedna z nejrozsáhlejších metastudií v tomto směru pochází z roku 2014, v rámci níž bylo porovnáváno zhruba dvacet výzkumů. Je tedy otázkou, zda jde skutečně o reálný problém spojený s očkováním nebo je to jen další konspirační teorie. Třeba jako ta spojená s agenturou FEMA. Zdrojem informací se staly webové stránky Wikipedia, Reflex a ČT24.