Krevní sraženiny jako následek očkování proti koronaviru

Je prokázáno v mnoha případech, že očkování proti koronaviru se sebou nese i nežádoucí účinky. Není to ostatně nic výjimečného. I mnohé další vakcíny proti jiným nemocem mohou podobné stavy vyvolat. Jde ale o to, do jaké míry a o jaké účinky se jedná. Například takové krevní sraženiny nejsou určitě ničím, co by se mělo podceňovat.

  • Jinak zvaná trombóza.
  • Dochází ke koagulaci krve.
  • Ischemie postižené oblasti.

Problémy s vektorovými vakcínami

Na trhu jsou dostupné v podstatě dva hlavní typy vakcín proti koronaviru. Jednu skupinu tvoří vakcíny mRNA. Tu druhou naopak vektorové vakcíny. A právě s nimi souvisí krevní sraženiny. Tyto informace se do jisté míry zakládají na pravdě, i když z nich postupem času vznikly masové konspirační teorie. Právě u těchto vakcín se do problémů dostal pravděpodobně užitý adenovirus.

O krevních staženinách se začalo hovořit s masivnějším očkováním po celém světě. Zaznamenané případy těchto nebezpečných negativních účinků pochází v podstatě ze všech zemí. Někteří to berou jako konspiraci, jiní se odkazují na vědecké výstupy a výzkumy nezávislých lékařů z tohoto oboru.

Krevní sraženiny – Nejčastější otázky a odpovědi

Pojďme se ale problému zvanému krevní sraženiny jako následek očkování proti koronaviru věnovat ještě s větší intenzitou. Podstatné informace Vám přinášíme prostřednictvím několika stručných otázek a odpovědí prezentovaných níže.

Kdy se nejčastěji objevují příznaky trombózy?

Obvykle je to v rozmezí od tří do čtrnácti dnů po očkování. Výjimkou ovšem není ani měsíc.

Patří k nim i jiné obtíže?

Může se dostavit bolest nohou, tlačení na hrudi, zvracení nebo otoky nohou.

Jaké jsou rizikové faktory?

Tím největším rizikem je samozřejmě úmrtí pacienta.

Jaké účinky připomínají viry v těle člověka?

Přirovnat je lze například k účinkům látky označované jako heparin.

Jak vzniknou krevní sraženiny?

Dojde k ataku krevních destiček. Ty se na sebe začnou vázat a vzniknou mikrotromby.

Jestliže jste nenašli odpověď na to, co hledáte, začtěte se do dalších řádků, kde se zaměříme na ostatní věci související s krevními sraženinami. Zjistíte, co říkají světová čísla a zároveň Vám prozradíme význam často omílané zkratky TTS.

Zkumavky s lidskou krví vyrovnané v laboratoři.

Krevní sraženiny vs. očkování

Ať už budete výše uvedená tvrzení považovat za zárodek konspirační teorie nebo uvěříte světovým odborníkům, jedno je jisté. Mnozí další experti z oboru se shodují na tom, že i kdyby tvořily vakcíny u velice malého množství lidí krevní sraženiny v těle, stále je to menší riziko než při prodělání onemocnění koronavirem.

Co říkají světová čísla?

Stejně, jako se neustále vyvíjejí vakcíny proti koronaviru, dochází pochopitelně k určité změně údajů spjatých se statistikami zahrnujícími krevní sraženiny. Pro představu Vám nyní přinášíme informace související s rokem 2021. V té době platilo pravidlo, že na sto tisíc obyvatel připadne jeden případ vzniku krevních sraženin. U konkurenční vakcíny je to jeden člověk na milion vakcín. Oproti tomu zhruba třicet devět lidí z milionu může zemřít při nakažení koronavirem. Bližší informace můžete vyčíst z tabulky prezentované níže.

PředmětHodnota
Očkování130 tisíc lidí
Případů5 lidí
Vážné případy1: 26 000
Úmrtnost1: 43 000
Statistika spojená s krevním sraženinami po očkování.

Mnozí konspirátoři samozřejmě prohlašují, že o krevních sraženinách se informace tutlají a ve výsledku je takových lidí daleko více. Otázkou ovšem zůstává, zda je to pravda nebo jenom pouhé spekulace? V tomto směru se přou i nejrůznější odborníci.

Žádný lék nebo vakcína nebude bez vedlejších příznaků. Každý člověk je totiž individuální. Je ovšem pravdou, že krevní sraženiny by neměly vznikat.

Pavel K., Praha, lékař.

Krevní sraženiny a problém s názvem TTS

Kombinace krevních sraženin a malého počtu krevních destiček má pochopitelně svůj vlastní název. Jde o trombózu s trombocytopenickým syndromem. Tento problém je označován zkratkou TTS. Mnozí konspirátoři se samozřejmě přiklání k tomu, že tato zdravotní komplikace s možným následkem smrti by měla být prezentována pod zkratkou VITT. Za ní se skrývá anglický výraz vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia neboli vakcínou vyvolaná imunitní trombotická trombocytopenie. Uvidíme, co ukáže čas, a hlavně ostatní odborné studie v této souvislosti. Jestli tedy nějaké další budou vznikat. Možná by to více objasnilo některé věci, a naopak potlačilo mnohé konspirační teorie spjaté s touto tematikou. Zdrojem informací se staly webové stránky Respekt