Hypnoterapie je jednou z léčebných metod

Na světě existuje  řada léčebných metod, jimiž lze docílit lepšího zdravotního stavu člověka. Je to například fyzioterapie nebo námi probíraná hypnoterapie. Ta do značné míry souvisí se změněným vědomím, během něhož je dosahováno léčebných procesů. A právě o všem důležitém souvisejícím s hypnoterapií se nyní zmíníme.

  • Určitý druh psychoterapie.
  • Využíváno je hypnózy.
  • Pacienti jsou uvedeni do transu.
  • Jde o přirozený stav mysli.

Hypnoterapie a vše podstatné

Hypnoterapie primárně cílí na vědomí člověka, který má potřebu odstranit nepříjemnosti, bolesti a jiné problémy svého života. V případě hypnózy dochází k zaměření na vnímání času, pozornost člověka a jeho myšlení. O dalších věcech se zmíníme v následujících otázkách a odpovědích.

Jaké jsou typy této léčebné metody?

Hypnoterapie může být kognitivní, Ericksonova, ale také lékařská, sugestivní, Kappasinova a ta zaměřená na řešení.

Co se skrývá za zkratkou NLP?

Jde o neuro-lingvistické programování. To primárně nepatří mezi běžné typy hypnóz, ale představuje spíše techniku využitelnou u této činnosti.

Jaké problémy jsou řešeny prostřednictvím hypnózy?

Velice často jsou to bolesti určitých partií těla. Odborníci se tímto způsobem pokoušejí léčit také astma, stres, dlouhodobé problémy se spánkem nebo syndrom dráždivého tračníku.

Co přispívá k větší kvalitě hypnoterapie v Česku?

Je to mimo jiné dodržování dvou etických kodexů. Tím prvním je Etický kodex hypnoterapeuta a tím druhým Etický kodex pro supervizory v hypoterapii.

Jak dlouho trvá sezení, při kterém je realizována hypnóza?

Doba takového sezení se pohybuje mezi 60 až 90 minutami.

V čem dalším je prospěšná tato léčebná metoda?

Hypnoterapie je řešením nejrůznějších problémů. Kromě těch výše uvedených Vám může pomoci například při odvykání od kouření. Podporovat může dokonce výuku cizích jazyků. Některé lidi zbaví závislosti na nevhodných látkách a špatných zlozvycích, u jiných se naopak projeví v lepších sportovních výkonech. Jestliže máte dlouhodobé problémy s trémou v odlišných situacích, i v tomto směru může být hypnóza nápomocna. Stejně, jako když se potřebujete zbavit nadměrné váhy.

Publikováno: 11. 02. 2021

Kategorie: zdraví

Autor: JanNovotny

Tagy: hypnoterapie | hypnoterapii | hypnóza | léčba | léčení | psychoterapie | stav mysli | trans | vědomí | zdraví