Homeopatie je šetrnou léčebnou metodou

V dnešní době patří alternativní způsoby medicíny mezi hodně populární. Dokazuje to například čínská medicína. Jednou z těch dalších vyhledávaných je homeopatie. Ta v mnoha ohledech soupeří se současnou medicínou, která ji jednoduše nechce přijmout.

  • Člověka léčí jako celek.
  • Využívány jsou speciální ředěné látky.
  • Léčba založena na deseti principech.
  • Má několik léčebných větví.
  • Věda homeopatii popírá.

Historie homeopatie

Tento výraz pochází ze dvou řeckých slov znamenajících v překladu „podobný“ a „nemoc“. Jsou to výrazy homois a pathos. Vůbec první moderní homeopatie byla formulována lékařem Samuelem Hahnemannem, a to v roce 1810. O té doby se homeopatie rozšířila do celého světa, včetně České republiky. Je však pravdou, že v Česku už vznikla spousta kauz spojených právě s praktikami a užíváním homeopatik.

Jaké jsou principy homeopatie?

Homeopatie se řídí několika principy, kam patří například léčba podobného podobným. Vše je založeno na malých dávkách, které mohou být v některých případech užívány i neomezeně dlouhou dobu. Tato medicína cílí na jednoduchost a jakékoliv preparáty jsou vždy testovány na zdravých lidech, aby bylo možné u těch skutečně nemocných rozlišovat jednotlivé projevy obtíží.

Tento druh alternativní medicíny se pojí s potencováním a dynamizací. Právě označení potence je následně využíváno v rámci odpovídajícího ředění léčebných preparátů. V níže uvedené tabulce je několik příkladů potence.

PotenceŘedění
1D1: 10
5D1: 100 000
1CH1: 100
1LM1: 50 000
Potence u homeopatik může nabývat nejrůznějších podob.

Léčba spojená s prevencí

Homeopatie, to ovšem není jenom samotná léčba problémů za pomoci speciálně upravených léčebných přípravků. Ty obvykle nabývají podobu kapiček. Tyto léčebné metody s více jak dvousetletou tradicí jsou využívány také jako prevence. Jejím cílem je udržet člověka v dobrém psychickém i fyzickém stavu. Uvidíme, jak se bude homeopatie nadále vyvíjet a zda dojde k jejímu začlenění do moderní medicíny. Prozatím jsou tyto pokusy celkem sporné a stále se vedle příznivců této léčby najde i přemíra kritiků mezi odborníky.