Další média píší o nemoci, o které OSUD.cz jako první v ČR informoval před 2 lety. MORGELLONY - NEMOC JAKO Z HORORU!

Morgellony jsou námětem, o kterém jsme už dříve informovali. V současnosti jde však o poměrně ožehavou tematiku rojící se z mnoha stran. Objevují se nová a nová svědectví. Je morgellonová nákaza konspirační teorií? Nebo jde o pravdu, jíž jsme znali o mnoho dříve, než média kolem nás?

  • Jak to všechno začalo?
  • Kdo první přišel s morgellony?
  • Co si o tom myslí svět?

Morgellony je třeba poznat do nejmenšího detailu

Web OSUD.cz byl prvním, kdo kdysi informoval o doposud neznámém pojmu, jímž jsou morgellony. Zájem o tuto tematiku však nabral celosvětového měřítka a od té doby se událo mnohé. Prostřednictvím otázek a odpovědí tím vším proplujete s námi.

Kdo upozornil na morgellony?

Byla to Mary Leitanoová z USA, která se nesmířila s diagnózou lékařů, že její syn trpí pouze svrabem. To se psal rok 2001.

Z jakých zdrojů přišla na to, že je to morgellonová nákaza?

Začala pátrat na vlastní pěst, až narazila na práci Thomase Browna. Ten pojem morgellons popsal v 17. století.

Co je to Morgellons Research Foundation?

Jde o organizaci zaměřenou na morgellonové nákazy, kterou založila Mary Leitanoová. Zkratka organizace je MRF.

Co je to vlastně morgellonová nákaza?

Je to biotechnologické onemocnění týkající se nejenom kožních problémů, ale také těch vnitřních. Nové konspirační teorie dokonce hovoří o možnosti přebírání informací z lidí za pomoci moderní techniky.

Jak se může šířit morgellonová nákaza?

Nejčastěji je tato nákaza zmiňována v souvislosti s chemtrails.

Morgellonová nákaza - počkejte si na další vývoj

Jestliže je morgellonová nákaza tím, co Vás v současné době zajímá a i Vy se přikláníte k tomu, že nejde o pouhou konspirační teorii, čtěte web OSUD.cz. Budeme Vám pravidelně přinášet informace, které v běžných médiích asi jenom stěží najdete. Prozradíme Vám to, o čem se tak často nemluví a z čeho vyvstávají další otázky spjaté s nebezpečným tématem morgellons.