Vdovský důchod je pro partnery zemřelých

V jednom z našich předchozích článků jsme Vám prozradili, co je to invalidní důchod. Nyní se zaměříme na další typ důchodu. Je to vdovský důchod, o kterém by měli vědět jistě všichni senioři. Nastává totiž v situaci, kdy Váš partner nebo partnerka zemře a z Vás se tím pádem stává vdovec nebo vdova s nárokem na tento důchod.

  • Co to je vdovský důchod?
  • Výše vdovského důchodu.
  • Jak o něj požádat?

Co je to vdovský důchod?

V úvodu už jsme tak trochu prozradili, co je to vdovský důchod. Nárok na něj mají všichni manželé a manželky svých partnerů, kteří před smrtí pobírali důchod jiného typu, ať už jde o ten starobní nebo invalidní. Dokonce je přiznáván také v situaci, kdy partner nebo partnerka zemřeli při pracovním úrazu. Abyste měli představu o tom, jak vysoký je tento typ důchodu, přinášíme Vám statistiky z let minulých.

ObdobíPrůměrná výše důchodu
19965 002 Kč
20038 369 Kč
201011 909 Kč
201613 597 Kč
201916 050 Kč
Jaká byla průměrná výše vdovského důchodu v minulých letech?

Jak můžete správně vidět, výše vdovského důchodu se pozvolna zvyšuje stejně, jako ostatní typy důchodů a vůbec náklady na život.

Jak požádat o tento důchod?

Pokud se rozhodnete žádat o vdovecký důchod, potom byste měli splnit několik základních podmínek. Hned zkraje však musíme některé věci uvést na správnou míru. Spousta lidí si špatně myslí, že je třeba mít společné bydliště, což není podmínka. Stejně tak nemusí jít o dlouholeté manželství.

Když se rozhodnete podat žádost o vdovský důchod, nezapomeňte si se sebou občanský průkaz, oddací list, úmrtní list manžela či manželky a v neposlední řadě i rozhodnutí o přiznání důchodu partnera nebo partnerky. Pozor si dávejte pozor také na to, že je rozlišován důchod dočasný v délce trvání jednoho roku a vdovecký důchod trvalý. Každý z nich vyžaduje splnění odlišných podmínek. Ty Vám podrobněji vysvětlí pracovníci příslušného úřadu.