štátna príslušnosť

Štátna Príslušnosť

Štátna príslušnosť: Kedy je naša, a kedy už nie?

Definícia štátnej príslušnosti Štátna príslušnosť, často zamieňaná s pojmom občianstvo, predstavuje právny vzťah medzi jednotlivcom a štátom. Tento vzťah so sebou prináša určité práva a povinnosti. Zjednodušene povedané, štátna príslušnosť vyjadruje, ku ktorému štátu daná osoba patrí. Občanstvo je potom...