doba, kdy je něco dočasně zakázáno nebo pozastaveno

Moratorium

Politické moratorium: Nutná pauza nebo zbrzdění pokroku?

Moratorium v politice Moratorium v politice představuje dočasné zastavení nebo pozastavení určité politické aktivity. Může se jednat o zmrazení legislativního procesu, pozastavení mezinárodních jednání nebo dočasný zákaz demonstrací. Důvody pro vyhlášení moratoria se liší, často se k němu přistupuje v dobách krize,...