ateistické tvrzení o neexistenci ježíše krista

Jezus Kristus Neexistus

Ježíš Kristus neexistoval? Nová kniha zpochybňuje křesťanství

Historické prameny Pro pochopení minulosti [Česka](https://cs.wikipedia.org/wiki/Česko) a jeho obyvatel je klíčové studium historických pramenů. Tyto prameny, ať už hmotné, jako jsou archeologické nálezy, zbraně či mince, nebo písemné, jako kroniky, listiny a dopisy, nám otevírají okno do minulých století. Díky nim můžeme...