Svobodné zednářství je uzavřenou světovou organizací

Na světě existuje řada různých organizací, s nimiž se pojí konspirační teorie. Jsou to například ilumináti. My se v dnešním článku zaměříme na svobodné zednářství, které představuje uzavřenou mezinárodní skupinu. Zednářství má odlišné cíle, s nimiž Vás v následujících řádcích podrobněji seznámíme. Zároveň padne zmínka o výskytu této organizace v Česku.

  • Oficiální založení v roce 1717.
  • Své cíle dosahuje obřady a rituály.
  • Jednotliví členové tvoří bratrstvo.
  • Zednáři využívají spoustu symbolů.

Svobodné zednářství a jeho cíle

Svobodné zednářství vychází víceméně z doby osvícení. Toto středověké hnutí se drží svých tradic. Jeho primárními zakladateli byli zedníci a kameníci. Jedním z cílů, respektive pilířů je například svoboda, rovnost a bratrství. Důvěra je mezi členy na vysoké úrovni, díky čemuž je do jisté míry zajištěna i bezpečnost informací.

Kromě tří uvedených pilířů cílí svobodné zednářství na toleranci. To znamená, že přijímá i jiné názory, než pouze ty své. V neposlední řadě je to humanita. Typickým příkladem je v tomto směru Chrám lidstva.

Lóže v České republice

Významným organizačním prvkem svobodného zednářství jsou lóže, které se nachází po celém světě. V následující tabulce Vám přiblížíme lóže týkající se České republice, v rámci níž má svobodné zednářství také svoji tradici.

Číslo lóžeNázev
Lóže č. 01Národ
Lóže č. 10U vycházejícího Slunce
Lóže č. 15Dílna lidskosti
Lóže č. 24Bratrství
Lóže č. 30Porta Bohemica
Jaké jsou nejznámější lóže v České republice?

Konspirační teorie

Svobodné zednářství je pochopitelně protnuto spoustou konspiračních teorií. Příkladem je ta o spiknutí Židů směřované proti křesťanům. Zednáři byli v minulosti označováni jako pedofilové, ale také se s nimi pojí teorie o mocných a vlivných lidech, kteří chtějí ovládnout a řídit svět. Často je vyzdvihována moc zednářů. Ty díky ní mohou unikat nejrůznějším trestům a mohou páchat libovolné trestné činnosti. V případě konspiračních teorií lze narazit i na označení mafie. Je ale tohle všechno skutečně pravda?