Starobní důchod – co byste měli vědět?

S přibývajícími léty všichni řešíme jednu hodně podstatnou věc. A tou je starobní důchod, který je vyplácený z důchodového pojištění. Ve své podstatě jde o finanční dávku, na níž má člověk nárok podle příslušného zákona. Je to zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Abyste dosáhli na příslušný starobní důchod, musíte splnit jisté podmínky.

  • Minimální doba pojištění.
  • Dosažení důchodového věku.
  • Teprve pak získáte důchod.

Doba pojištění v posledních letech zvyšovala

Odchod do starobního důchodu se v poslední době postupně zvyšoval. Vliv na to měla primárně doba pojištění, která byla delší. Lepší představu si můžete udělat z tabulky níže, kde je vidět navyšování doby pojistného úměrně k tomu, kdy lidé odcházeli do důchodu.

Dosažení důchodového věkuPotřebná doba pojištění
201026 let
201430 let
201733 let
201835 let
Jak je s věkem a odchodem do důchodu?

Starobní důchod, potažmo nárok na něj tak přichází později a později. Existují samozřejmě i různé výjimky. Ty se týkají primárně lidí, kteří nesplnili podmínku potřebné doby pojištění.

Starobní důchod není tím jediným

Je pravdou, že starobní důchod není tím jediným pojmem, na nějž narazíte v pokročilém věku. V tomto směru lze zmínit i ostatní typy důchodů, kam patří kupříkladu sirotčí důchod nebo vojenský důchod. Kapitolou samou o sobě je pak invalidní důchod. Ten Vám může být přisouzen ještě dříve, než nastane obvyklá doba odchodu do důchodu. A to za předpokladu pracovní neschopnosti tedy přiznané invalidity odpovídajícího stupně.

Co byste měli vědět?

Na závěr tohoto článku musíte zmínit i některé další podstatné informace. Například to, že odchod do starobního důchodu není v žádném případě povinností, nýbrž právem člověka. Proto můžete narazit na spoustu pracujících lidí důchodového věku. Pokud máte zájem o starobní důchod, musíte navštívit Okresní správu sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště. Tam přinesete všechny potřebné doklady, podáte žádost a následně dojde k výpočtu výše důchodu, který byste měli pobírat. Jeho výše se odvíjí od výše příjmu.