Ruská brána do pekel jako nejhlubší vrt na hranici temna

S náboženstvím jako takovým souvisí velká spousta konspirací. Důkazem toho je jeden z našich nedávných článků na téma Vatikánský archiv. Konspirace ovšem souvisí nejenom s nebem, ale také s peklem. Typickým příkladem je ruská brána do pekel. Přesně tak je označován jeden z nejhlubších vrtů na světě, za nímž stojí Rusové.

  • Jinak zvaný Kolský superhluboký vrt.
  • Realizace proběhla na počátku 70. let.
  • Pomyslná brána do pekel.

Ruská brána do pekel v číslech

Na počátku všeho bylo objevování toho, co je nad našimi hlavami. A to Rusové zvládli poměrně dobře prostřednictvím Jurije Gagarina v roce 1961. Jenže, bylo zapotřebí dohnat Ameriku také v objevování toho, co je pod námi. A tak započal projekt, jehož cílem měl být vrt hluboký patnáct tisíc metrů.

PředmětHodnota
Postavení metalurgického závodu1970
Místo vrtuPoloostrov Kola
Dosažená hloubka12 262 metru
Překonání USA rekordu6. června 1979
Přečtěte si základní fakta o superhlubokém vrtu.

Byl to právě 6. červen 1979, kdy Kolský vrt překonal svou hloubkou americký vrt s názvem Bertha Rogers. Po roce 1983 ovšem přišel sled katastrof, které mimochodem vedly k pozastavení celého projektu, a hlavně ke vzniku mnohých konspiračních teorií.

Jen pro zajímavost, vrt označovaný jako Bertha Rogers dosahuje hloubky 9 583 metrů.

Gustav P., Praha, odborník na vrty.

Závod s americkou odhalil různé věci

Ještě, než Rusové narazili na osudnou hranici označovanou jako ruská brána do pekel, sklízel tento projekt značná ovace. Každý kilometr vyvrtané horniny přinášel nové a nové poklady. Údajně to byly horniny podobné těm na Měsíci, zlato, stříbro, ale především spousta doposud neobjevených nerostů. U některých z nich dosahovalo jejich stáří až tří miliard let.

S pozvolným dobýváním pomyslné hranice temna pochopitelně docházelo i ke zvyšující se teplotě. Jednalo se o desítky až stovky stupňů Celsia. I díky tomu všemu bylo zapotřebí poměrně velkých finančních nákladů, aby takový projekt vůbec mohl být realizován.

Takhle nějak mohlo vypadat místo, kde byl provádět vrt.

Ruská brána do pekel odhalila hranici temna

Vzhledem k tomu, že jde o ruský projekt je zřejmé, že je opředen spoustou tajemství. Možná i proto neexistuje dostatek věrohodných důkazů pro skutečné prokázání konspiračních teorií. Na druhou stranu je tu hodně otázek vzbuzujících v lidech přemíru tajuplných domněnek.

Jak to bylo s kvílejícími hlasy lidí?

Konspirace označovaná jako „ruská brána do pekel“ hovoří celkem jasně. Pracovníci kolského vrtu narazili v hloubce 12 262 metru na něco, co nemělo být objeveno. S řadou katastrof souvisejících s tímto okamžikem Vás podrobněji seznámíme v následujících otázkách a odpovědích.

Co se stalo v kolském vrtu?

V první řadě se zlomil vrták, který se vzpříčil v díře a muselo se začínat znovu zhruba od hloubky sedmi tisíc metrů. Pak prý dělníci narazili na puklinu.

Co bylo na puklině tak zvláštního?

Teplota v této oblasti pod zemským povrchem údajně dosahovala až tisíce stupňů Celsia. To nejhorší však přinesla zvuková nahrávka z místa.

Co se objevilo na zvukové nahrávce?

Po odstranění různých šumů a podobných rušivých elementů se jednalo o nářky lidí. Z nahrávky je však patrné, že se nejedná o jednoho člověka, ale miliony lidí. Otázkou je, co je na tom pravdy.

Kdo s tímto tvrzením také přišel?

Byl to i samotný vedoucí celého projektu kolského vrtu. A tím byl doktor Azzacov. Konspirace ovšem byly vyvraceny tím, že šlo o zvuk netopýřích křídel, nikoliv nářky lidí.

Byl projekt někdy obnoven?

Nikoliv. Po tomto incidentu, který vyvolal mnohé konspirace ve světě přišlo oficiální stanovisko, že na obnovu vrtu už nejsou volné finanční prostředky. Vrt byl uzavřen v roce 1995 a poslední technici z něj odešli v roce 2008.

Ruská brána do pekel v rukou novinářů

Je jasné, že konspirační teorie s názvem „ruská brána do pekel“ byla podpořena řadou novinářů a ostatních lidí. Do značné míry se o to postaral finský deník Etela Soumen. Mnohé do kauzy přispěl norský učitel Age Rendalen. Všichni se samozřejmě honosili „zaručenými“ informacemi, a kromě nářků lidí z hlubin přišli i s vykonstruovanými konspiracemi zaměřenými na světélkující podobizny. Díky tomu se mimo jiné objevilo přirovnání k vrtu na hranici temna. Všechny snahy o prozkoumání tohoto místa v budoucnu byly zamítnuty. Zdrojem informací se staly webové stránky Dotyk a Cestovinky.

Publikováno: 07. 12. 2021

Kategorie: Věda

Autor: JanNovotny

Tagy: brána | hranice temna | Kola | kolský vrt | konspirace | peklo | poloostrov | ruská brána do pekel | superhluboký vrt | vrt