Projekt HAARP měl být údajně zneužit vládou USA

Projekt HAARP byl svého času výzkumným projektem na Aljašce, jehož fungování už dávno skončilo. Během jeho působnosti se však vyrojila řada konspiračních teorií, které ostatně potkaly i útoky z 11. září a mnohé další události. V případě HAARP to bylo spojeno s politickou mocí Spojených států amerických. Pojďme ale začít pěkně popořadě.

  • Projekt HAARP.
  • High Frequency Active Auroral Research Program.
  • Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum.

Projekt HAARP a jeho historie

Ještě než přejdeme na konspirační teorie ovlivněné mocenskou silou USA, je třeba zmínit několik základních faktů. Projekt HAARP zkoumal chování ionosféry a polární záři. Zároveň byl spjat s vylepšováním komunikačních technologií, ať už pro civilní nebo vojenské účely. Tento unikátní projekt byl spuštěn v roce 1990 a ukončen v roce 2013, potažmo 2014. Probíhal na Aljašce a v Grónsku.

Jaké vznikly konspirační teorie?

Nyní se už budeme věnovat konspiračním teoriím, které souvisí se Spojenými státy americkými. Tato politicky silná velmoc získala v souvislosti s projektem HAARP řadu obvinění. Podrobnější v této záležitosti budeme skrze níže uvedené otázky a odpovědi.

Jaká je nejznámější konspirace?

Asi ta, kdy byla Amerika obviněna z toho, že projekt HAARP slouží k vyvolávání pokusných zemětřesení.

O jaká zemětřesení se mělo jednat?

Například to probíhající na Haiti v roce 2008. Samotné prohlášení o této konspiraci přišlo v roce 2010. S největší pravděpodobností mělo politický podtext.

Byl projekt HAARP obviněn i z jiných zemětřesení?

Bohužel ano. Vláda USA se měla údajně podílet také na zemětřesení v Japonsku, které proběhlo v roce 2011, kdy tento projekt ještě na plné obrátky fungoval.

Co jiného bylo vytýkáno HAARP?

Další obvinění na Spojené státy americké padlo v roce 1995. Tento projekt měl údajně vést ke geofyzikálním válkám, za čím opět stála USA.

Co podněcovalo tyto konspirační teorie?

Kromě politických bojů mezi světovými velmocemi to byl také fakt, že celý projekt byl důkladně střežen.