Příspěvky, které může získat i důchodce

Lidé se během života dostávají do nejrůznějších nezáviděníhodných situací. Týká se to i seniorů, kteří mají povětšinou malý starobní důchod, a tak žádají o příspěvky. Právě s těmi nejčastějšími Vás seznámíme v následujících řádcích, abyste věděli, na co má a na co nemá starý občan nárok.

  • Příspěvek na bydlení.
  • Pomoc v hmotné nouzi.
  • Příspěvek na péči.

Příspěvky na bydlení

Prvním tématem bude bezpochyby příspěvek na bydlení. Aby jej senior mohl získat, pak je třeba přihlížet k příjmu všech osob žijících v konkrétní domácnosti. Klíčový a zásadní parametr je 0,3 násobek z příjmu všech osob. Pokud náklady na bydlení překročí tuto hodnotu, potom jsou příspěvky na bydlení přiznány. Pro zajímavost přinášíme podíl příspěvku vůči celkovým nákladům na bydlení z let minutých.

ObdobíPodíl příspěvku
200420,8 %
200724,4 %
200932,2 %
201034,7 %
Jak je s podílem příspěvku v letech minulých?

Obecně platí, že velikost příspěvku na bydlení má vzestupný charakter, což samozřejmě souvisí s nárůstem nákladů na bydlení.

Pomoc v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou svým způsobem souborem různých příspěvků. Spadá do nich nejenom doplatek na bydlení, ale také příspěvek na živobytí. To se pochopitelně týká důchodců s nedostatečným příjmem, kteří strádají a nevyjdou se svým malým důchodem ani v rámci základních životních potřeb. Tou třetí finanční pomocí je mimořádná okamžitá pomoc. Ta je poskytována jenom v určitých situacích a často se jedná o jednorázovou částku. Je to například pomoc při živelné pohromě, požáru, ekologické havárii a podobně.

Jaké jsou další příspěvky?

Nakonec se zmíníme ještě o jednom příspěvku, kterým je příspěvek na péči. Ten mohou získat senioři trpící nejrůznějšími onemocněními a zdravotními komplikacemi. Když tito lidé nejsou schopni žít plnohodnotný život a vyžadují péči ostatních, mohou na ni získat příspěvek. Typickým příkladem jsou senioři s průkazy TP, ZTP a ZTP/P. Příspěvky na péči tak mohou být přiznány například Vaší rodině, když pečuje o Vás samotné.