Předčasný důchod a vše co byste měli vědět

Starobní důchod a vdovský důchod nejsou těmi jedinými. Pokud patříte mezi občany staršího věku, bude Vás jistě zajímat také předčasný důchod. Jeho název je do jisté míry vypovídající. Pokud splňujete určité podmínky, můžete do důchodu odejít předčasně a stále máte nárok na odpovídající výplatu důchodu od státu.

  • Musíte splnit podmínku pojištění.
  • Tzn. mít odpracované určité roky.
  • Dochází ke krácení výše důchodu.

Odchod do předčasného důchodu

Pokud byste si v mladším věku řekli, že chcete odejít do předčasného důchodu, tak to pochopitelně nejde. Předčasný důchod se týká pouze seniorů těsně přes důchodovým věkem. Obvykle máte možnost čerpat tento typ důchodu tři až pět let před nárokem na starobní důchod. A to pouze za předpokladu, že budete splňovat odpovídající dobu pojištění, kdy máte nárok na důchod. Je pravdou, vybraní jedinci splňující vše potřebné mohou do předčasného důchodu odejít po 60. roce věku.

Předčasný důchod a jeho výše

Z logiky věci jasně vyplývá, že když využijete předčasný důchod, dojde tím ke krácení finančního příspěvku od státu. Je to z toho důvodu, že jednoduše nepracujete do běžné doby nároku na starobní důchod. Poníže tohoto důchodu je individuální v závislosti na předchozím příjmu. Ale jen pro zajímavost můžeme uvést, že když máte nárok na starobní důchod ve výši 10 000 Kč a odejdete do předčasné důchodu o tři roky dříve, bude Vaše penze menší asi o 1 800 Kč.

Předčasný důchod v číslech

V rámci komplexnosti předkládaných informací zmíníme i několik zajímavých údajů o tom, jak se předčasný důchod vyvíjí v naší zemi. Zaměříme se na obecné statistiky vycházející z několika posledních let.

PředmětHodnota
Zastoupení předčasných důchodů27 % až 29 %
Nejnižší zastoupení14 % v Praze
Nejvyšší zastoupení34 % na Vysočině
Nárůst v posledním desetiletíO 19 %
Podívejte se na předčasný důchod v číslech.

Pokud jde o rozdělení muži a ženy, tak mužské pokolení tento důchod využije ve 29 % a to ženské ve 27 %, takže o něco méně. Jak můžete správně tušit, tento typ důchodu je v Česku stále celkem populární.