LSD v roli pokusného nástroje CIA

Na světě existuje spousta psychotropních látek, včetně LSD. Tato se však do historie zapsala úzkou spojitostí s Ústřední zpravodajskou službou Spojených států amerických. Pojďme si na úvod nejprve představit tento špionážní orgán. Poté se můžeme pustit do provázanosti LSD a tohoto úřadu. Věřte, že tato konspirační teorie se během chvíle přetransformuje v realitu.

PředmětInformace
ZkratkaCIA
Datum vzniku18. září 1947
Založení stvrzené prezidentemHarry S. Truman
Nástupce za jinou organizaciOSS
Základní informace spojené s Ústřední zpravodajskou službou.

Ústřední zpravodajská služba tohoto typu funguje dodnes a jsou s ní spojeny nejrůznější kauzy. Jednou z nich je také návaznost na využívání LSD v rámci pokusů na lidech. Zprvu konspirační teorie jako třeba podprahová reklama. Později skutečnost, která byla odhalena díky několika dokumentům.

Co je to LSD?

Úvod tohoto článku musí patřit nejenom CIA, ale i druhé zkratce, o níž zde primárně jde. Droga LSD je v podstatě bezbarvou krystalickou látkou. Její aplikování vyvolává v lidech odlišné halucinogenní stavy. K těmto účelům ostatně slouží. Halucinogen lišící se rozdílnou intenzitou.

  • Má nízkou toxicitu
  • Nevzniká na něm závislost
  • Projevuje se psychickými reakcemi

LSD ovšem není jen drogou přinášející opojný stav. Tento halucinogen dokáže v člověku vyvolat hodně špatné psychické stavy, které ve výsledku mohou být i životu nebezpečné. Po užití drogy se může jedinec dostat do stavu myšlenkové smyčky. Ta je velice často označována, jako „bad trip“.

Za zkratkou LSD se skrývá diethylamid kyseliny lysergové. Zkratka pochází z německého slova Lysergsäurediethylamid.

Patricia J., chemička.

Objevení a vznik LSD

V rámci komplexnosti informací zmíníme také vznik této drogy. Objevení LSD je spojováno se jménem Albert Hofmann. Doktor pracující ve švýcarských laboratořích tuto látku objevil někdy v roce 1938. Konkrétně v Basileji. Hlavní potenciál této drogy byl objeven až v roce 1943. Tehdy se náhodou přišlo na psychické reakce vyvolané u člověka. V následujících letech probíhaly výzkumy nejrůznějšího typu.

Injekční stříkačky a jiné nástroje využitelné při aplikování LSD.

Projekt zvaný MKUltra

V tento moment vstupuje do celého příběhu CIA a projekt s názvem MKUltra. Americký experiment zpravodajské služby byl ilegální. Jeho cíl byl však jasný. Snaha změnit lidský mozek. LSD se mělo stát silnou zbraní Američanů, kteří ji využijí při boji s nepřítelem. Tzv. „sérum pravdy“ odhalující mnohá tajemství protivníků.

PředmětInformace
Jiné označeníMK-Ultra
Vedoucí projektuSidney Gottlieb
Hlavní příkaz k realizaciAllen Dullese
Období experimentů1953 – 1964
Informace prozrazující něco více o projektu MKUltra.

Jak známo, CIA prováděla i další tajné operace tohoto typu. O něčem takovém, jako bylo použití LSD na lidech se mluvilo v kuloárech, jako o konspirační teorii. Opak byl ale pravdou.

LSD v hlavní roli

Halucinogenní látka LSD měla v rámci pokusů CIA první slovo. Podávána byla různým lidem, na nichž se testovaly reakce v kombinaci s dalšími prvky a faktory. Žádnou výjimkou nebyly například stavy hypnózy a ostatní experimenty. Mnohé konspirace tvrdí, že šlo o nelidské zacházení. I když CIA roky všechno popírá, jistě nebude mít tak čisté svědomí.

  • Droga určená pro sovětské špiony
  • Snaha změnit mysl nepřítele
  • Pokus manipulace a získání pravdy

Projekt MKUltra byl pochopitelně spojen s řadou praktik a s použitím i jiných omamných látek. LSD však sehrávalo zásadní roli a stalo se pomyslným odrazovým můstkem pro tvorbu libovolných psychotropních koktejlů.

USA v roli šiřitele

Ústřední zpravodajská služba vlastně sehrála hlavní roli v rozšíření této drogy na území Spojených států amerických. I když to v rámci daleké budoucnosti možná nebyl žádný úmysl, stalo se tak. CIA totiž na začátku roku 1950 nakoupila obrovské zásoby LSD, které byly rozvezeny do různých částí země.

Pokusy s drogou a bohužel i na lidech byly páchány v tajných laboratořích, nemocnicích, menších klinikách a dalších institucích.

William L., historik.

Otázkou samozřejmě zůstává, zda jde pouze o konspirační teorii nebo realitu. Některé důkazy však svého času spatřily světlo světa, a tak se začaly rodit ostatní názory, dohady a konspirace.

Tableta, která může obsahovat neurčité množství halucinogenní látky.

Únik informací vyvrátil konspirace

Projekt MKUltra byl od samého začátku tajný. Společnost by jenom stěží nesla pokusy na lidech, aplikování halucinogenních drog a podobné metody mučení. Výzkumy v léčebnách, laboratořích a věznicích byly plné experimentů. S tímto projektem mimochodem souvisí i mnohé jiné.

ProjektInformace
MKNAOMINástupce MKUltra
MKDELTADohled nad MKUltra v zahraničí
Jaké jsou alternativní názvy projektu MKUltra?

O projektech se vedly různý konspirační teorie. Jejich existence byla mnohdy průkazná, obsahová část už nikoliv. Existovalo pouze plno domněnek a polopravd.

Odhalení LSD v roce 1977

Pro Ústřední zpravodajskou službu se stal zlomový rok 1977. V té době se totiž dostalo mezi veřejnost několik tisíc dokumentů mapujících činnost projektu MKUltra. Konspirační teorie týkající se LSD a CIA se pomalu začaly stávat realitou. Z nich bylo patrné, jaké praktiky CIA použila při testování na lidech, jaké halucinogenní koktejly byly namíchávány a podobně.

Do roku 1977 americká vláda tajila, že používala LSD na lidech a vše bylo pouhou konspirací mezi lidmi. Po roce 1977 musela do jisté míry s pravdou ven.

John P., historik.

CIA byla v zametání stop spojených s projektem MKUltra celkem činná. Všechny dokumenty měly být zničeny na popud samotného ředitele Ústřední zpravodajské služby. Bohužel asi dvacet tisíc dokumentů spatřilo světlo světa v roce 1977 a z některých konspiračních teorií se začala stávat skutečnost.

LSD obhajováno před společností

V tehdejší době měla CIA opravdu hodně na pilno. Musela přiznat barvu a začít obhajovat to, co po dlouhá léta prováděla. Výmluvy nabývaly nejrůznějších forem. CIA se obhajovala tím, že její velký nepřítel také používá drogy a séra pravdy, takže USA jimi musí disponovat pro bezpečnost národa.

Málokdo si však uvědomil, že to byla vlastně CIA, která do Spojených států amerických zavlekla halucinogenní drogu LSD. Její aplikování mezi běžnými občany se pak rozšířilo a vyvolávalo nesváry napříč společností. Konspirace stávající se realitou nakonec zapříčinily to, proti čemu CIA dlouhodobě bojovala.

Takto nějak mohou vypadat halucinace po aplikování drogy LSD.

Co dalšího byste měli ještě vědět?

LSD, CIA a konspirační teorie. Spojení těchto slov budí jistě velký zájem a hromadu otázek. Některé nebyly doposud zodpovězeny, jiné jsou stále opředeny určitým tajemstvím a lze se pouze domnívat, co byla skutečně pravda. Pokud se o této tematice chcete dozvědět více, možná Vám budou nápomocny níže uvedené otázky a odpovědi.

Kdo poukázal na projekt MKUltra a jeho praktiky?

Spoustu let se této práci věnoval známý novinář Stephen Kinzer, kterému se podařilo posbírat hromadu důkazů a odhalit řadu tajemství CIA.

Probíhaly pokusy na vězních a lidech pouze v USA?

Ústřední zpravodajská služba projekt MKUltra rozšířila i do dalších zemí, kde se snažila využít LSD pro vlastní potřeby a získání séra pravdy. Typickým příkladem bylo Německo, Filipíny a Japonsko.

Za kolik peněz svého času nakoupila CIA drogu LSD?

V roce 1950 utratila agentura přes 240 tisíc amerických dolarů, aby získala téměř celosvětové zásoby drogy LSD využívané k pokusům.

Jaké jsou účinky této halucinogenní drogy?

Pokud jde o látku nikterak neupravenou, jsou to stavy déjà vu, úzkost, myšlenkové smyčky, ale i mylné představy o všem kolem Vás.

Co dalšího vyplývá z dokumentů odhalujících projekt MKUltra?

Například použití látek způsobujících nejenom psychické problémy, ale také ty fyzické. Vyvíjeny byly sloučeniny navozující pocit opilosti, vyvolávající nejrůznější nemoci a zmatenost. Vznikly látky pro snížení pracovní schopnosti, ztrátu zraku a vnímání. To vše v podobě speciálních tekutin a tablet.

LSD vs. CIA – Konspirace

Konspirační teorie, která se postupem času stala minimálně z části realitou. Přesně tak lze definovat spojení LSD a CIA. Otázkou tedy zůstává, jaké další experimenty tohoto typu jsou spojeny s agenturami jako je Ústřední zpravodajská služba USA? Jde o skutečnost nebo jen domněnky a konspirační teorie vznikající na základě několika uniklých dokumentů? Přece jenom, fantazie některých lidí je nekonečná. Zdrojem informací se staly internetové portály Wikipedia, Reflex a NPG.