Invalidní důchod – víte, kdy na něj máte nárok?

Když se vysloví pojem důchod, nejde pouze o jednu konkrétní věc. Za tímto výrazem se ukrývá řada odnoží, které by Vás jistě měly zajímat a upoutat Vaši pozornost. Typickým příkladem je invalidní důchod. Ten je poskytován z důchodového pojištění. Právě o tomto typu důchodu Vám nyní přinášíme komplexní informace na jednom místě.

  • Od roku 2010 existuje jeden druh tohoto důchodu.
  • Rozlišují se tři stupně invalidity.
  • Vše se odvíjí od poklesu pracovní schopnosti.

Kdo má nárok na invalidní důchod?

Jak asi budete správně tušit, invalidní důchod mohou pobírat lidé, u nichž kvůli úrazu nebo zdravotním komplikacím došlo k poklesu pracovní schopnosti. To znamená, že už nejsou schopni vykonávat práci, která jim zajistí peníze pro živobytí. V tomto směru jsou rozlišovány tři stupně invalidity. Ty souvisí s odpovídajícím poklesem schopností a my Vám je představíme prostřednictvím níže uvedené tabulky.

Stupeň invalidityPokles pracovní schopnosti
I. stupeň35 % až 49 %
II. stupeň50 % až 69 %
III. stupeňVíce jak 70 %
Víte, jaké jsou stupně invalidity?

Právě podle stupně invalidity máte nárok na konkrétní invalidní důchod. Tomu bude odpovídat jeho výše.

Jaké jsou podmínky pro tento důchod?

Není to samozřejmě jenom konkrétní stupeň invalidity, na základě kterému můžete získat invalidní důchod. Splnit musíte ještě další dvě podmínky a povinnosti. Jednou z nich je věk do 65 let, protože po jeho překročení máte nárok na starobní důchod. Třetí podmínkou je pak pojištění po určitou dobu. Například lidé nad 38 let musí mít pojištěni alespoň 10 let a více.

Kdo posuzuje invaliditu?

Na závěr je třeba zmínit jednu věc. Tento typ důchodu nezíská člověk jen po vyplnění nějakého formuláře. Odrazovým můstkem je v tomto případě zpráva posudkového lékaře České správy sociálního zabezpečení. Právě ten rozhodne o míře poklesu Vaší pracovní schopnosti a o tom, že už nejste schopni vykovávat dané zaměstnání pro získání patřičného výdělku. Poté je třeba projít určitým administrativním procesem, jehož výsledkem bude přiznání invalidního důchodu.