Ilumináti je označení pro řadu různých skupin

Konspirační teorie s název Nový světový řád se pojí se spoustou odlišných skupin angažovaných v tomto sdružení. Velice často se v této souvislosti objevují Ilumináti. Právě za tímto výrazem se skrývají skutečné, ale také fiktivní seskupení členů. Právě s Ilumináty vznikly asi ty nejrozšířenější konspirační teorie vůbec.

  • Z latinského illuminatio.
  • V překladu to znamená osvícení.
  • Osvícená tajná společnost.
  • Často jsou zmiňováni bavorští Ilumináti.

Ilumináti obecně

Tento výraz je od pradávna spojen s mocí a sílou. Toto označení totiž přísluší světovým intelektuálům, zbohatlíkům a finančním elitám, jejichž cíl je jasný. Je to Nový světový řád. To znamená nadvláda nad vším, ovládání všeho najednou a podobně.  I proto padají zmínky o tom, že Ilumináti mají podíl na zakládání organizací, jakými jsou WHO, OSN a další.

Ilumináti touží po kontrole nad čímkoliv, a hlavně nad samotnými lidmi. I s tím souvisí konspirační teorie o zavádění otisků prstů, čipování, sledování kamerovými systémy a tak dále. Se všemi těmito vymoženostmi jsou v rámci konspiračních teorií vždy spojováni Ilumináti.

Původ tohoto mezinárodního sdružení

Ilumináty se pochopitelně pojí hodně dlouhá historie. Ty nejdůležitější časové mezníky se Vám pokusíme představit prostřednictvím následující tabulky. Z ní můžete vyčíst, kdy vlastně tato osvícená tajná společnost vznikla a jak šel její čas.

Časové obdobíInformace
14. stoletíBratři Svobodného ducha
1407Rosikruciáni
1754Martinisté
Jak se šel a vývoj s Ilumináty ve světě?

Konspirační teorie kalkulují se samotným středověkem, odkud se vzali a později přetvořili Templáři, Jakobíni nebo Židozednáři. Propojení těchto celosvětových skupin je více než podobné.

Hlavní konspirační teorie

I když s Ilumináty vznikly nejrůznější konspirační teorie, ta primární se týká právě celosvětové moci a celosvětového řádu, jak jsme zmínili výše. Údajně má dojít k nahrazení všech náboženství humanismem. Na toto téma upozornila již řada významných vědců a historiků, kteří se snaží přinášet důkazy a utvářet nové hypotézy o tom, jak to s Ilumináty vlastně ve skutečnosti je. Otázkou je, co je na tom všem pravdy?