Harold Wilson jako symbol konspiračních teorií

Harold Wilson je jméno známého britského politika, který se chopil předsednictví vlády v druhé polovině minulého století. Právě s tímto ctihodným člověkem se pojí nejedna konspirační teorie týkající se jeho zájmů a Spojeného království.

PředmětInformace
Narození11. března 1916
Úmrtí24. května 1995
PovoláníBritský politik
Předseda vlády Spojeného království2x
Základní údaje spojené s životem Harolda Wilsona.

Harold Wilson byl člověkem politicky aktivním, a to už od školních let. Stejně, jako Barrack Obama. Dvakrát se mu podařilo uspět na jedné z největších funkcí Spojeného království. Na druhou stranu, jeho život je opředen různými tvrzeními. Někdo hlásá konspiracemi.

Harold Wilson v detailech

Ještě, než se zaměříme na konspirační teorie související s Haroldem Wilson, zmíníme se o jeho životních milnících. Narodil se v Yorkshire a zemřel v Londýně. Kromě povolání státní úředník, respektive politik byl také autorem a lektorem. A v jakých dobách vládl Spojenému království?

  • Vůdce Labouristické strany v letech 1963 – 1976
  • Předseda vlády v letech 1964 – 1970 a 1974 – 1976
  • Vůdce opozice v letech 1963 – 1964 a 1970 – 1974

Britský labouristický premiér se do povědomí lidí zapsal nejenom svými činy a politickými úspěchy. Byly to také nejrůznější kauzy, které provází mnohé politiky. Některé z nich však byly větších rozměrů a dodnes jsou považovány za konspirace.

Konspirační teorie Harolda Wilsona

Britský politik se do dějin zapsal i několika významnými projevy. Jeden z nich přednesl například v roce 1963. Týkal se vědeckých a technologických změn. Ne nadarmo byl Harold Wilson označován, jako určitý technokrat.

Wilsonovi stejně jako mnoha jiným politikům ve veřejném životě podkopaly nohy nejrůznější aféry spojené s jeho osobou.

Oliver S., politik.

A čeho se týkají samotné konspirační teorie spjaté s tímto britským velikánem? V jedné z nich vystupuje jako osoba napojená na sovětský svaz. V té druhé je naopak pasován do role obětního beránka, kdy si ho na paškál vzala samotná MI5.

Big Ben, jeden z významných symbolů Velké Británie.

Harold Wilson v roli sovětského agenta

Pojďme se nejprve věnovat první konspirační teorii spjaté s rolí agenta pro cizí zemi. V tomto případě to byl Sovětský svaz, jemuž měl Harold Wilson dělat poskoka. Tyto fámy se rozšířily především ke konci jeho úspěšné politické kariéry.

PředmětInformace
Kdo přišel s tvrzenímAnatolij Golicyn
Komu byla informace hlášenaZpravodajskému důstojníkovi
Co měl Harold vykonávatOperativec KGB
Pravdivost tvrzeníNeobjasněno
Kdo jako první přišel s jednou z konspiračních teorií?

Je pravdou, že britská MI5 dlouhodobě vedla složku na Harolda Wilsona. Ověřovány samozřejmě byly také informace spojené s jeho údajnou operativní činností pro KGB.

Paměti důstojníka MI5

Do této kauzy mnohé vnesl Peter Wright, který byl bývalým agentem MI5. Ten ve svých pamětech napsal, že šéf kontrašpionážní divize CIA mu sdělil, že Harold Wilson je skutečně sovětským agentem. A to mělo být v době, kdy se poprvé stal premiérem Spojeného království.

  • Tvrzení byla uvedena v knize Spycatcher
  • Kniha vyšla v roce 1987
  • Šéf kontrašpionážní divize CIA byl James Angleton

Později ovšem vyšlo najevo, že se James Angleton odkazoval na tvrzení Golicyna. Ten byl však už svého času považován za konspiračního teoretika. Služba sovětskému svazu tak nebyla Haroldu Wilsonovi oficiálně nikdy prokázána.

Harold Wilson nahradil vůdce strany

Konspirace spojená se sovětským svazem se týká i dalších neoficiálních informací. Harold Wilson byl údajně nástupcem bývalého vůdce labouristické strany Hugha Gaitskella. Ten byl údajně zavražděn právě KGB a na jeho místo byl dosazen Wilson jako nový operativec.

MI5 oficiálně tvrdila, že se na Harolda Wilsona nikdy nenašly důkazy, které by ho spojovaly se službou sovětskému svazu.

Jack W., policista.

Je pravdou, že o pozici agenta KGB se zmiňovali také dva českoslovenští přeběhlíci, jimiž byli František Augusta a Josef Frolík. Je ale otázkou, co všechno je pravdy na těchto a mnohých jiných slovech. Jde o skutečnost nebo jen konspirační teorii s úmyslem poškodit jméno Harolda Wilsona?

Místo, kde Harold Wilson debatoval se svými spolupracovníky a oponenty.

Harold Wilson pod dohledem MI5

Sama MI5 potvrdila, že na Harolda Wilsona vedla dlouhodobě tajnou složku. A zrovna s touto bezpečnostní agenturou Spojeného království souvisí další konspirační teorie. Wilson měl být nejenom pod drobnohledem agentury. Ta údajně měla podkopávat jeho plány a úspěchy v politice.

PředmětInformace
PořadBBC The Plot Against Harold Wilson
Rok vysílání2006
KanálBBC2
InformaceStatní převrat proti Wilsonovi
Druhá konspirace byla nedílnou součástí televizního vysílání.

Zmínka o podkopávání Wilsonovi vlády však není tou jedinou, která spatřila světlo světa. Sám Wilson si byl svého času téměř jistý, že po něm jde právě agentura MI5.

Harold Wilson nabývá podezření

Sám Harold Wilson během své politické kariéry prozradil, že si uvědomuje poškozování své moci britskou agenturou MI5. Těžko říci, zda to byly pouze jeho domněnky nebo měl nějaké zákulisní informace. Prozradil to v jednom ze svých rozhovorů.

  • Novináři Barrie Penrose a Roger Courtiour
  • První podezření v roce 1960
  • Vše se týkalo konání Wilsonovi vlády

I v tomto případě sehrál svoji roli bývalý agent MI5 Peter Wright. Ten totiž věděl, že kolegové Wilsona vnímají jako určitou hrozbu, respektive ho chtějí tímto způsobem prezentovat před veřejností. Byla to tehdy pravda nebo pouhá lež?

MI5 se na Wilsona údajně domluvila

Domněnky Harolda Wilsona tak trochu podpořilo vyjádření Petera Wrighta. Svou výpověď vydal i další z agentů MI5 jménem James Miller. Ten tvrdil, že stávka Ulsterské dělnické rady v roce 1974 byla také podporována MI5. Právě tato akce měla v co největší míře destabilizovat vládu Harolda Wilsona.

Obsazení letiště Heathrow armádou Spojeného království v roce 1974 mělo podpořit sesazení Wilsonovi vlády, i když oficiálně šlo o výcvik proti teroristické akci IRA.

Thomas P., policista.

Vzhledem k tomu, že Harold Wilson, potažmo Downing Street nebyl o této akci informován, je vše vnímáno jako projev síly MI5. Šlo o pomyslnou výhružku ze strany této britské agentury nebo se jedná o snůšku výmyslů a jednu z velkých konspiračních teorií? Na to lze vzhledem k různým nejasnostem hledat odpověď velice stěží.

Zázemí britského parlamentu, kam chodíval také Harold Wilson.

Harold Wilson v otázkách a odpovědích

Pojďme se ale na některé události týkající se Harolda Wilsona zaměřit trochu podrobněji. Jeho pomyslná příslušnost KGB nebo tlak MI5 si jistě zaslouží více pozornosti. Dokazují to například ztracené záznamy MI5 zaměřené na Harolda Wilsona. Neuchované a zničené odposlechy také nejsou zrovna ideálním příkladem toho, jak vyvrátit některá lživá tvrzení o MI5.

Konspirační teorie v detailech

V závěru tohoto článku Vám přinášíme ještě pár otázek a odpovědí týkajících se Harolda Wilsona. Jde o drobnosti spojené s touto politickou osobou, které Vám třeba umožní udělat si lepší obrázek na celou kauzu.

S jakými tvrzení přišli českoslovenští přeběhlíci Augusta a Frolík?

Při svém úprku na západ upozornili nejenom na Harolda Wilsona. Předložili také seznam dalších labouristických poslanců spolupracujících se sovětským svazem.

Pod jakým jménem vedla MI5 spis Harolda Wilsona?

Složka tohoto poslance měla název Henry Worthington. Sledován byl dlouhá desetiletí v průběhu svých politických aktivit. Výsledek zněl jasně. Žádné proniknutí sovětského svazu do Labour Party.

Kdo měl po přepravu nahradit Wilsona?

Spekuluje se o tom, že tou důležitou a vybranou osobou měl být Iord Mountbatten.

Jaké označení měla pomlouvačná kampaň proti Haroldu Wilsonovi?

Kampaň měla název Mechanický pomeranč. Byla údajně vedena nejenom proti Wilsonovi, ale i některým dalším politikům.

Co si představit pod názvem Wilsonova doktrína?

Jde o dohodu, která zakazovala odposlechy telefonů členů Dolní sněmovny a Sněmovny lordů.

Harold Wilson – Jak to bylo doopravdy?

Poslední a definitivní otázka tohoto článku zůstane asi navždy nezodpovězena. Existuje spousta materiálů proti Haroldu Wilsonovi a zároveň informace vyvracející tato tvrzení. Je tedy těžké udělat si jasný názor na to, zda šlo v obou případech o konspirační teorie nebo o skutečnost? Hromada informací byla jistě pravdivých, a proto vyvolávají nejrůznější podezření a spekulace. Informace byly čerpány z internetových portálů Wikipedia a MI5.Gov.uk.