Důchodové pojištění – víte, k čemu je dobré?

Když se vysloví pojem důchodové pojištění, jen málo kdo si pod ním dokáže představit něco více. Pokud se ovšem řekne starobní důchod, je to komukoliv jasné. Jestliže nevíte, co přesně takové pojištění znamená, prozradíme Vám to. A začít můžeme hned zkraje.

  • Jinak řečené penzijní pojištění.
  • Jde o I. pilíř.
  • Součást sociálního zabezpečení.

Povinné důchodové pojištění

Pokud jde o důchodové pojištění, měli byste vědět, že společně s tím nemocenským tvoří zmiňované sociální zabezpečení. Účast na něm samotném je povinná, a to hned v mnoha případech. Typickým příkladem jsou zaměstnanci v pracovním poměru, členové družstev, osoby samostatně výdělečně činné, poslanci, prezident, soudci, lidé využívající práci na DPČ a DPP. Tihle všichni musí platit toto pojištění, z něhož budou hmotně zajištěni ve vyšším věku čili v důchodu.

Jaká je výše důchodu?

Důležité je vědět, že důchodové pojištění, respektive jeho výše se promítá i do důchodu, na který budete mít v důchodovém věku nárok. Jen pro zajímavost uvedeme několik průměrných hodnot týkající se historických let.

RokPrůměrný důchod
20005 920 Kč
20057 698 Kč
201210 740 Kč
201913 377 Kč
Víte, jak se vyvíjel důchod v průběhu let?

Jak vidno, výše důchodu postupně roste. Nutno však podotknout, že s ním rostou také obecné náklady na živobytí, od potraviny, přes oblečení až po bydlení.

Důchodové pojištění – ostatní pilíře systému

V úvodu tohoto článku jsme naznačili, že důchodové pojištění je ve své podstatě prvním pilířem důchodového systému. V rámci komplexnosti předkládaných informací Vám přinášíme zmínku také o ostatních pilířích. Tím druhým pilířem je důchodové spoření. Třetí pilíř tvoří doplňkové penzijní připojištění mnohdy označované jako spoření.

První pilíř je zajišťován od státu. Ten druhý je tvořen prostředky účastníků a podporou státu. Třetí pilíř je naprosto dobrovolný. I do něj přispívá stát a kromě jiného to mohou být i Vaši zaměstnavatelé. Tak co, stačily Vám tyto informace související s důchodovým pojištěním a už víte, co si pod ním představit?