Cholera je údajně zbraní mocných

Cholera je nebezpečným virovým onemocněním, které se do historie lidstva zapsalo neblahým způsobem. Miliony mrtvých v průběhu různých časových období jsou důsledkem toho, že šlo a v podstatě stále jde o něco silně nebezpečného. Virová onemocnění jsou často spojována s konspiračními teoriemi. Dokazuje to kupříkladu koronavirus a jemu podobné nemoci. Náležitá panika a spousta konspirací vznikly i v souvislosti s cholerou.

PředmětInformace
Typ onemocněníPrůjmové onemocnění
PůvodceGramnegativní bakterie
Typ baterieVibrio cholerae
Nejčastější kmenyClasica I a El Tor
Základní informace o nemoci označované jako cholera.

S přihlédnutím ke vzniku tohoto zákeřného onemocnění se velice často můžete setkat s označením cholera asiatica neboli asijská cholera.

Špatná hygiena a stravovací návyky

Na úvod všeho je zapotřebí prozradit, co vlastně způsobuje přenos této nežádoucí choroby. Průjmové onemocnění je hodně často zapříčiněno právě konzumací zmíněného viru. Ať už jde o potraviny či vodu. Nebezpečný vir v potravinách přečkává několik dní až týdnů.

Zdrojem nákazy nemusí být pouze vir ve vodě nebo v potravinách. Přenašečem se bohužel stává i sám člověk.

Mary R., bioložka.

Jedinou účinnou prevencí je tak vyhnout se nakažené vodě a potravinám. S tím pochopitelně souvisí důkladná hygiena. V postižených oblastech si lidé musí mít ruce, převařovat vodu a provádět podobná opatření.

Cholera atakuje především tenké střevo

Označení průjmové onemocnění hovoří za vše. Bakterie cholery se v těle postupně dostanou až do tenkého střeva, kde napáchají nejvíce škody. Po jejich rozmnožení dochází k častému zvracení a průjmu. Tím člověk ztrácí vodu z těla, pomalu se mu hroutí homeostáza, mizí draslíkové ionty a další věci. Nepodchycená cholera bohužel končí smrtí člověka.

V dnešní době už existují léky, popřípadě krátkodobé očkování. Základem všeho je brzká léčba, která v rozvojových zemích snižuje míru úmrtí na méně než jedno procento populace.

Detailní zobrazení viru, který je označován jako cholera.

Cholera a konspirační teorie

Nyní se ale pojďme dostat k tomu podstatnému. Jak se cholera vůbec dostala do hledáčku konspirátorů? Poměrně snadno. Většina virových onemocnění zabíjejících lidi plošně je téměř vždy spjata s větší mírou konspiračních teorií. U cholery tomu nebylo jinak. V nedaleké minulosti proběhlo hned několik typů větších pandemií.

ObdobíOblast
1816 - 1826Asie
1829 - 1851Evropa a Severní Amerika
1899 - 1923Rusko a Osmanská říše
Od 2010Haiti
Od 2015Irák
Několik příkladů epidemií cholery, které propukly v různých částech světa.

To je jenom malá zmínka toho, kde cholera všude řádila. Vše mělo jeden podstatný znak. Průjmové onemocnění se týkalo spíše chudších lidí nežli těch bohatých. A právě z tohoto pohledu se začala utvářet konspirace týkající se cholery.

Nemoc chudých

Choleru lze s naprostou jistotou označit za nemoc chudých. A není se čemu divit. Lidé v této sociální oblasti žili i dříve v bídných podmínkách, kdežto bohatí si dopřávali patřičného luxusu. Masivní šíření nemoci mezi chudými začalo vždy vyvolávat konspirační teorie. Bohatí se snaží vyhubit sociálně slabší. Tyto konspirace se mimochodem objevovaly napříč kontinenty tam, kde cholera propukla, nezávisle na sobě a jakékoliv komunikaci mezi národy.

Konspirační teorie v minulosti často hovořily o tajných skupinách se zlými úmyslu v celosvětovém měřítku. K vyhlazení chudého lidstva měla sloužit právě cholera.

Richard H., historik.

Epidemie obecně tvoří velice příznivé podmínky pro vznik konspiračních teorií. Otázkou zůstává, jestli tomu tak bylo i v případě průjmového onemocnění. Cholera každopádně vždy vyvolávala bojovou reakci a nepokoje mezi chudými.

Cholera napříč zeměmi

Konspirační teorie spojené s cholerou se objevily nejenom v Asii, odkud se pak nemoc rozšířila do ostatních částí světa. S přesvědčením o úmyslném útoku bohatých na chudé se setkali lidé také v Prusku, Francii, Skotsku, Itálii nebo Anglii. Všude tam se okamžitě rozkřikly fámy o tom, že tajné skupiny úmyslně otrávily vodu a jídlo. Cílem mělo být odstranění ekonomické nerovnováhy mezi občany. Konspirace či holá pravda?

Takto vypadá zpustošená země, přes kterou se prohnala cholera.

Cholera – Jeden příklad za všechny

Cholera se stala účinným nástrojem pro vyvolávání paniky, ale i politických intrik. Důkazem toho byla situace kolem roku 1832. Průmyslová revoluce přilákala do Francie velkou spoustu dělníků. S nimi bohužel přišlo také průjmové onemocnění. Epidemie na sebe nenechala dlouho čekat a hněv mezi lidmi začal narůstat.

PředmětInformace
Tehdejší králLudvík Filip
Co rozpoutalo napětíSmrt ministerského předsedy
Kdo byl ministerský předsedaCasimir Pierre Périer
Kdy došlo k jeho smrti1832
Základní fakta týkající se doby francouzského krále kolem roku 1832.

Nemoc byla spojena s politickými tahanicemi, vzporami a rozbroji. Mezi lidmi stále více sílila představa o tom, že bohatí chtějí vyhladit chudé. Pařížané v té době zaměřili svůj hněv primárně na francouzskou vládu.

Nezvládnutí situace v Paříži

I když se výše postavení jedinci snažili rozšiřování konspiračních teorií zabránit, příliš se jim to nedařilo. Hladovějící dělníci umírali po desítkách a vlivem některých jedinců došlo k ještě většímu prohloubení nenávisti mezi chudými a bohatými.

  • Otrávení tamní vody
  • Poškozování vládního majetku
  • Napadání vysoce postavených činitelů
  • Vojenské represe

Ludvík Filip svého času nezvládl tuto špatnou situaci, která přispěla opět k dalším nepokojům. Ani vládou navržená hygienická kampaň nesklidila patřičná ovace. Bohatí byli podle chudých těmi, kdo stojí za masivním umíráním lidí. Zmatky, zoufalství a napětí. Tohle všechno dokázala konspirační teorie doslova proplouvající celým světem.

Cholera nebyla zastavena ani vládou

Průjmové onemocnění nelze jen tak zarazit. Když navíc existují špatná politická rozhodnutí, je to doslova nemožné. Konspirační teorie v 19. století byly utlumovány až teprve poté, co se vlády více zaměřily na sociální podporu chudších.

Například v Berlíně se svého času začali starat o sirotky a podporovali nezaměstnané. To váhu tehdejších konspirací narušilo.

Linda A., historička.

Jed vyhlazující lidstvo v podobě cholery je však konspirační teorií, která zde zůstane pravděpodobně napořád. Nahrávají jí totiž miliony mrtvých lidí v postižených oblastech. A to i přesto, že v pozdějších letech došlo k úspěšnému izolování tohoto viru.

Zavčasu nepodchycená cholera je bohužel předzvěstí smrti.

Cholera – Otázky a odpovědi

Strach lidí je doslova hybným nástrojem. O tom není žádných pochyb. Možná právě proto jej využívají nejrůznější mocnosti. Ty jsou naopak rády za konspirační teorie. Některým skupinám lidí stačí mnohdy málo a konspirace je na světě. Cholera je v podstatě epidemie, takže s přihlédnutím k historickým milníkům se není čemu divit. Konspirace se na ní doslova lepí. Spojení cholery a smyšlených závěrů můžete detailněji poznat i prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

S čím se pojí masivní epidemie cholery ve Francii za krále Ludvíka Filipa?

Konspirační teorie spojené s cholerou byly samozřejmě využívány i k politickým bojům. Důkazem toho jsou stoupenci Bourbonů. Vévodkyně pak musela hájit znovudobytí království pro svého malého syna, což vedlo k občanské válce.

Kdy se objevily prvopočátky cholery?

Zmínky o onemocnění tohoto typu pochází zhruba z 6. století před naším letopočtem. Konkrétně jsou známy z Indie. Tematika konspiračních teorií spjatých s epidemiemi je tedy dlouhodobého rázu.

Kdo izoloval zákeřnou bakterii cholery?

I když je v souvislosti s tímto krokem zmiňován známý německý lékař a biolog Robert Koch, není tomu tak. První izolaci viru provedl italský anatom Filippo Pacini. Konkrétně v roce 1854.

Jaká je inkubační doba tohoto průjmového onemocnění?

Nemoc byla a je velice zákeřná, protože se hodně rychle šíří. Mnohdy jsou to pouhé hodiny až jednotky dnů, než se začnou projevovat těžké příznaky nemoci.

Jaká je úmrtnost na choleru v současné době?

V rozvinutých zemích je to kolem 0,75 %. V těch chudších a méně rozvinutých je to asi 3 až 15 %.

Je cholera konspirační teorií?

Na jednu z posledních položených otázek si zkuste odpovědět sami. Opravdu si myslíte, že by byla schopna určitá skupina lidí otrávit velké masy jiných lidí? Je to pomatená konspirační teorie nebo na tom bude něco pravdy? Informace jsou čerpány z internetových portálů Wikipedia, Time a CBC.

Publikováno: 27. 01. 2023

Kategorie: zdraví

Autor: JanNovotny

Tagy: bohatí | cholera | chudí | epidemie | konspirace | konspirační teorie | nemoc | onemocnění | průjmové onemocnění | vir